Een kleine tentoonstelling met bijzondere invalshoek

(uitsluitend online te zien)

door:

Imme Laseur, stagiaire collectie Klassieke wereld

onder auspiciën van
Ruurd Halbertsma, conservator collectie Klassieke wereld

Chinatown in Den Haag, Franse bistro’s in Amsterdam en Japanse invloeden in het werk van Van Gogh; het zijn allemaal voorbeelden van culturele interactie. Wanneer mensen in een regio met elkaar in contact komen, bijvoorbeeld door reizen, handel of kolonisatie, kunnen ze elkaar beïnvloeden. Dat is dan vaak terug te zien in de materiële cultuur, literatuur en culturele gebruiken in de betreffende regio. Dit was in de oudheid niet anders. In deze webexpositie staan uiteenlopende voorbeelden van culturele interactie in verschillende gebieden en op allerlei momenten in de oudheid centraal. Zo begeven we ons op een ruim duizend jaar durende, grensoverschrijdende reis dwars door de wereld van de oudheid.

Literatuur

Bij de oudheid denk je al snel aan mythen. Hoe ontstonden de verhalen over de Griekse helden eigenlijk? Op dit gebied heeft in de oudheid zeker culturele interactie plaatsgevonden. Verhalen over grote helden met een klein hartje zijn zo oud als de literatuur zelf en mythen uit verschillende culturen lijken soms meer op elkaar dan je denkt.

Handel

Als een product thuis niet te krijgen is, moet je het ergens anders vandaan halen. Dat was in de oudheid ook al zo. Op plekken waar meerdere handelsvolken samenkwamen ontstonden culturele smeltkroezen. De inspiratie die kooplieden in verre landen opdeden, werd vaak weer verwerkt in hun eigen handelswaar. Zo verspreidden cultuurelementen en stijlen zich uiteindelijk in een groot gebied.

Godsdienst

Wie reist of zich ergens vestigt komt met andere godsdiensten in contact. Bij langdurige vestiging in een regio smolten religieuze elementen in de oudheid vaak samen. Lokale goden werden geleend of aangepast en zo ontstonden weer nieuwe goden. Dit gebeurde niet echter altijd op een vreedzame manier, zeker niet toen religie in het Romeinse rijk geleidelijk overging van polytheïsme naar monotheïsme.

Een thematische reis door de oudheid

Tik of klik op de voorwerpen voor meer informatie.

Alle getoonde objecten komen uit de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden, tenzij anders aangegeven.
Bekijk nog meer web-exposities