Aflevering 1

De wereld van de Romeinen, Grieken , Kelten, Egyptenaren, Joden en Mesopotamiërs is fascinerend en de bestudering daarvan is dat eveneens. Om ook dat laatste te tonen, organiseert het Rijksmuseum van Oudheden de serie Oog op de Oudheid. Onder het motto: ‘geen weetjes, maar wetenschap’ vernemen we wat onderzoekers nu eigenlijk doen.

  • Oog op de oudheid wordt gemaakt in samenwerking met journalist en oudheidkundige Jona Lendering

Beleven

Deze pilotaflevering van Oog op de Oudheid werd tijdens de Week van de Klassieken in 2023 opgenomen mét publiek in het Rijksmuseum van Oudheden.

Luister naar aflevering 1:

In deze pilotaflevering van Oog op de Oudheid kijken we naar het menselijke perspectief op oorlog: welk leed gaat er schuil achter neutrale historische data? Hoe brengen we dat dichterbij? Ons wetenschapsideaal gaat uit van het ideaal van afstand tussen wetenschapper en studieobject. Belevingsinitiatieven willen het tegendeel: het overbruggen van deze afstand. De vraag is hoe beleving zich verhoudt tot kennis: is beleving een andere soort van kennis (knowing how tegenover knowing that, bijvoorbeeld), bouwt beleving alleen op wetenschappelijke kennis, of kan beleving ook wetenschappelijke kennis of inzichten opleveren? Of nieuwe onderzoeksvragen opwerpen?

Andere afleveringen

Aflevering 2: Analogie
Aflevering 3: Anachronisme

RMO-podcasts

In de podcastseries van het Rijksmuseum van Oudheden vertellen conservatoren en andere experts interessante verhalen over de oudheid. Abonneer je op de podcasts in je favoriete app: