Corona-update

Met het oog op de gezondheid van onze medewerkers en bezoekers ontvangt het museum tot de kerstvakantie 2021-2022 geen schoolgroepen.

Museumles

Voor wie?

Groep 3 en 4

Wat kun je verwachten?

Goed kijken, dat is wat je leerlingen tijdens de museumles Tureluurtje | Archeologie van Nederland gaan doen. Per groepje krijgen ze een grote kijkplaat over het leven in een (pre)historische periode. Op de kijkplaat zijn allerlei verrassingen verstopt. Bij de plaat horen ‘tureluur-opdrachten’. In het museum gaan de leerlingen op zoek naar voorwerpen die op de plaat voorkomen en doen ze verschillende opdrachten die met deze voorwerpen te maken hebben. Tijdens de afsluitende les op school vertellen ze elkaar wat ze hebben geleerd over hun (pre)historische periode.

  • De kijkplaten werden gemaakt door Annet Schaap, bekend van haar tekeningen voor de boeken met Meester Jaap en Superjuffie, en als auteur van het boek Lampje.

Doelen

  • Kennismaking met archeologie en het beroep van een archeoloog;
  • herkennen dat men vroeger in Nederland (in de prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen en moderne tijd) anders leefde dan tegenwoordig;
  • begrip ontwikkelen voor hoe archeologische vondsten ons helpen het verleden te reconstrueren.

Kosten

Gratis

Duur

90 minuten

Reserveren

  • Reserveren kan om 09.00, 11.00, 13.00 of 15.00 uur.
  • Een museumles kun je telefonisch reserveren via de Servicedesk van het museum: 071 – 5163 163.
  • Coronatoegangsbewijs: verplicht voor begeleiders 18+.

Voorbereiden

  • Bespreek het doel van het museumbezoek. Lees ter voorbereiding en voor de introducerende les op school onderstaande docentenhandleiding (download).
  • 6 groepen maken voor de verschillende historische periodes (Steentijd, Metaaltijden, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen en Moderne Tijd).
  • We verwachten voor elk groepje een volwassen begeleider (gratis). De begeleiders krijgen in het museum een actieve ondersteunende rol, licht hen hierover in.

Meer informatie: info@rmo.nl

Probeer het museum gratis uit!

Wil je vooraf bekijken of het Rijksmuseum van Oudheden iets voor je groep is? Dat kan! Als je de bon onderaan de pagina print en inlevert bij de kassa van het museum ontvang je een gratis entreebewijs. Let op: graag vooraf online reserveren als ‘RMO-voucher’. (De bon is geldig t/m 31 augustus 2022)

Museumles Tureluurtje Archeologie van Nederland

Museumles Tureluurtje Archeologie van Nederland