Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Museumles

Voor wie?

Groep 3 en 4

Kosten

Gratis

Wat kunt u verwachten?

Goed kijken, dat is wat uw leerlingen tijdens de museumles Tureluurtje | Archeologie van Nederland gaan doen. Per groepje krijgen ze een grote kijkplaat over het leven in een (pre)historische periode. Op de kijkplaat zijn allerlei verrassingen verstopt. Bij de plaat horen ‘tureluur-opdrachten’. In het museum gaan de leerlingen op zoek naar voorwerpen die op de plaat voorkomen en doen ze verschillende opdrachten die met deze voorwerpen te maken hebben. Tijdens de afsluitende les op school vertellen de leerlingen elkaar wat ze hebben geleerd over hun (pre)historische periode.

  • De kijkplaten werden gemaakt door Annet Schaap, bekend van haar tekeningen voor de boeken met Meester Jaap en Superjuffie, en als auteur van het boek Lampje.

Doelen

  • Kennismaking met archeologie en het beroep van een archeoloog;
  • herkennen dat men vroeger in Nederland (in de prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen en moderne tijd) anders leefde dan tegenwoordig;
  • begrip ontwikkelen voor hoe archeologische vondsten ons helpen het verleden te reconstrueren.

Duur

90 minuten

Reserveren

  • Een museumles kunt u telefonisch reserveren via de Servicedesk van het museum: 071 – 5163 163.
  • We ontvangen u en uw leerlingen graag in ons museum. Vanwege de coronamaatregelen is een bezoek alleen mogelijk tussen 9.00 en 11.00 uur. U en uw klas hebben dan alle ruimte om de museumles te doen.

Voorbereiden

  • Bespreek het doel van het museumbezoek. Lees ter voorbereiding en voor de introducerende les op school onderstaande docentenhandleiding (download).
  • 6 groepen maken voor de verschillende historische periodes (Steentijd, Metaaltijden, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen en Moderne Tijd).
  • We verwachten voor elk groepje een volwassen begeleider (gratis). De begeleiders krijgen in het museum een actieve ondersteunende rol, licht hen hierover in.

Meer informatie: info@rmo.nl

Probeer het museum gratis uit!

Wilt u vooraf bekijken of het Rijksmuseum van Oudheden iets voor uw groep is? Dat kan! Als u de bon onderaan de pagina print en inlevert bij de kassa van het museum ontvangt u een gratis entreebewijs. Let op: graag vooraf online reserveren als ‘RMO-voucher’. (De bon is geldig t/m 31 augustus 2021)

Bezoek ons: