Fototentoonstelling

19 september 2023 t/m 14 januari 2024

‘My neighbor has petroglyphs in her backyard’

In deze fototentoonstelling zagen bezoekers een selectie van twaalf foto’s van rotsschilderingen op Aruba, gemaakt door kunstenaar Sjoerd Martens voor zijn fotoproject My neighbor has petroglyphs in her backyard. Op Aruba zijn talloze, veelal onbeschermde rotsschilderingen te vinden: zowel figuratieve afbeeldingen als abstracte patronen in rode en witte verf. Veel van de circa duizend jaar oude schilderingen bevinden zich tegenwoordig op privéterrein. De foto’s tonen de tegenstelling tussen de eeuwenoude rotsschilderingen en de naderende moderne tijd: de sporen van het verleden vervlechten zich met die van het heden.

Spirituele betekenis

De rotsschilderingen zijn stille getuigen van de lange bewoningsgeschiedenis van het eiland. De locaties waar ze te vinden zijn hebben een spirituele betekenis in het geloofssysteem van de eerste bewoners die Aruba hun thuis noemden. Nu dreigen deze plaatsen te verdwijnen door de toename van bebouwing en toerisme.

Twee culturen

De vroegste bewoningssporen op Aruba dateren van ca. 3500 jaar geleden, toen ‘archaïsche’ bewoners van het vasteland zich op het eiland vestigden. Rond 1000 na Chr. kwamen de keramiek producerende Caquetío vanuit Venezuela naar Aruba. De rotsschilderingen zijn door deze twee groepen gemaakt. Er zijn zo’n 170 vindplaatsen met sporen van beide culturen, verspreid over het eiland.

Het project

Sjoerd Martens‘ beelden roepen een existentiële verwondering op over onze relatie tot voorouders, en onze relatie tot de natuurlijke wereld en de tijdelijkheid van de mens als levende soort. Ze stellen de vraag: wat blijft er van ons over? Voor de documentatie is een mobiele telefoon gebruikt, om het alledaagse karakter van het onderwerp te versterken. Ook wil Martens hiermee de complexiteit van het onderwerp vertalen naar de beeldtaal van en voor de huidige en toekomstige generaties.

Steun en boek | Het onderzoek van My neighbor has petroglyphs in her backyard is mede mogelijk gemaakt door de Werkbijdrage Jong Talent van het Mondriaan Fonds.

Rotsschilderingen op Aruba

Foto © Sjoerd Martens

Rotsschilderingen op Aruba

Foto © Sjoerd Martens