In de Actueel-vitrines was vanaf 30 maart 2011 een selectie van circa 50 objecten uit de zogenaamde Deir ‘Alla-verzameling te zien.

Tell Deir ‘Alla: een Nederlandse opgraving in de Jordaanvallei

Deir ‘Alla is een traditioneel dorpje in Jordanië, op de oostelijke oever van de Jordaan. In het centrum ligt een 25 meter hoge nederzettingsheuvel (tell in het Arabisch). Tot 2004 voerde de Universiteit Leiden daar opgravingen uit. Dit gebeurde in samenwerking met een Jordaanse universiteit en de oudheidkundige dienst. De onderzoekers deden fascinerende vondsten die meer inzicht gaven in het leven in de Brons- en IJzertijd. Tot 1970 was het gebruikelijk dat een deel van de vondsten aan de opgravers werd geschonken. In januari 2011 is deze unieke collectie van de Leidse universiteit overgedragen aan het Rijksmuseum van Oudheden.

Onderzoek naar bijbelse plaatsen

De heuvel van Deir ‘Alla speelde al in de negentiende eeuw een belangrijke rol in het onderzoek naar bijbelse plaatsen. Waren dit de resten van Sukkoth? Pas in 1960 ging de eerste spade de grond in, door een Nederlands team dat onder leiding van de toenmalige Leidse hoogleraar Henk Franken stond. De wetenschappers waren echter niet op zoek naar een Bijbels plaatsnaambordje, maar naar veranderingen in aardewerk in relatie tot de bewoningsgeschiedenis.

Tell Deir Alla