Kleine fototentoonstelling

21 december 2022 t/m 9 april 2023

Udhruh in Zuid-Jordanië onderzocht

In deze kleine tentoonstelling zagen bezoekers een selectie van negen foto’s die zijn gemaakt tijdens het onderzoek van archeologen in Udhruh. Deze Jordaanse nederzetting ligt vijftien kilometer ten oosten van Petra en speelde eeuwenlang een grote rol in het achterland van de grote woestijnstad. Gastconservator van deze tentoonstelling was dr. ir. Mark Driessen, verbonden aan de Universiteit van Leiden en opgravingsleider van het Udhruh Archaeological Project.

Udhruh

De oude nederzetting van Udhruh werd gesticht door de Nabateeërs, een Arabisch volk waarvan het koninkrijk zich uitstrekte tot delen van Jordanië, Saoedi-Arabië, Israël en Syrië. Udhruh kreeg in de Romeinse tijd een grotere rol, toen er een legioensfort gebouwd werd dat maar liefst vijf hectare besloeg. Het fort ontwikkelde zich tot een stad die ruim duizend jaar lang bewoond bleef. Het Romeinse leger verdween en verschillende andere groepen, culturen en geloven verschenen.

Een groene oase

Het in 2011 gestarte Udhruh Archaeological Project, een Jordaans-Nederlandse samenwerking, onderzoekt de geschiedenis van de nederzetting. Het onderzoeksteam probeert onder meer inzicht te krijgen in hoe de gemeenschap zichzelf wist te handhaven aan de rand van de woestijn, in het achterland van Petra. Er worden antieke veld- en irrigatiesystemen in kaart gebracht, evenals communicatienetwerken met wachttorens, wegen en steengroeven. De ingenieuze waterhuishouding moet deze regio destijds in een groene oase hebben omgetoverd.

Samenwerking

Het Udhruh Archaeological Project wordt gefinancierd door Fondation Max van Berchem, de Nederlandse ambassade in Amman (Jordanië) en het Leids Universiteits Fonds. Binnen het project werken diverse partners vanuit verschillende universiteiten en instanties samen. Kijk voor meer informatie op de webpagina van het Udhruh Archaeological Project.

Udruh, Overleven aan de rand van de woestijn

Udruh, Overleven aan de rand van de woestijn