In Noordwest-Turkije hebben Nederlandse archeologen de afgelopen 25 jaar op verschillende plaatsen opgravingen gedaan. Dit onderzoek voerden ze uit in het kader van het project Early Farming Communities in the Eastern Marmara Region.

Archeologisch onderzoek door de ogen van een fotograaf

In Barcın Höyük wordt sinds 2005 elke zomer gegraven. Fotografe Rénie van der Putte sloot zich in de zomer van 2011 aan bij het opgravingsteam op Barcın Höyük. Ze volgde de archeologen tijdens hun werk en bij hun ontdekkingen. Een selectie van haar foto’s in deze kleine tentoonstelling liet zien hoe de wetenschappers hun vondsten documenteren en analyseren om het leven van 8000 jaar geleden te leren kennen.

Vroegste boerenleven in Noordwest-Turkije

Het doel van de opgraving is om het vroegste boerenleven in Noordwest-Turkije in kaart te brengen. Meer dan 8000 jaar geleden vond daar de overgang plaats van jagen en verzamelen naar een bestaan dat was gebaseerd op het verbouwen van gewassen en houden van vee. Daarna ontwikkelde het boerenbestaan zich geleidelijk verder.

Gastronomische revolutie in de prehistorie

De archeologen vonden de afgelopen 25 jaar aardewerk, werktuigen van vuursteen en been, maalstenen en eetgerei. Daaruit bleek dat het vaatwerk dunwandig werd en dat de klei met mineralen was gemengd. Zo kon het eten direct boven een vuur worden bereid zonder dat de pot door de hitte uit elkaar sprong. Voor het eerst kon (vloeibaar) voedsel langdurig en op gecontroleerde wijze worden verhit. Deze nieuwe manier van voedsel bereiden zou je een gastronomische revolutie in de prehistorie kunnen noemen.

Vierhonderd jaar diplomatie

Deze tentoonstelling vond plaats in het kader van de viering van het vierhonderd jarig bestaan van diplomatieke contacten tussen Nederland en Turkije.

Opgravingen in Barcın Höyük