Grieks en Latijn

Voor wie?

Examenklassen gymnasium

Wat kunt u verwachten?

De examenworkshops sluiten aan bij de teksten en thema’s van de eindexamens Grieks en Latijn. In het museum voeren de leerlingen in groepen uitdagende onderzoeken uit. Het vertrekpunt is altijd een passage uit één van beide pensa. Aan de hand van diverse bronnen gaan de leerlingen in discussie over tekst, voorwerpen uit het museum en de actualiteit. Ze oefenen zodoende om kritisch te kijken en te denken, verschillende perspectieven te verkennen, en scherp te analyseren. Bovendien kijken ze op een andere manier naar de teksten die in het examenjaar worden gelezen en vertaald.

Grieks

Uw leerlingen gaan in het examenjaar 2021-2022 aan de slag met de Ilias. Op uitdagende, thematische wijze doen ze in groepsverband onderzoek naar, en gaan ze in discussie over diverse thema’s die aansluiten bij het examenpensum.

Latijn

Plinius en Martialis staan in het examenjaar 2021-2022 centraal bij Latijn. Het programma van de workshop bevat een hoge mate van interactie via discussies, uitdagende opdrachten en korte onderzoeken door de leerlingen. Dit leidt tot een unieke en inspirerende verdiepingstocht in het museum.

Doelen

 • Leerlingen leren omgaan met multiperspectiviteit door te tonen hoe verschillende perspectieven op voorwerpen, teksten en thema’s kunnen ontstaan;
 • leerlingen laten inzien dat de (pensum)teksten uit de lespraktijk op een zinvolle manier aan actuele maatschappelijke en museale thema’s gekoppeld kunnen worden;
 • leerlingen laten oefenen met kritisch kijken en denken, toegepast op (tastbare) bronnen uit het verleden;
 • leerlingen ervaring op laten doen met kritisch (primair) bronnenonderzoek in een museale omgeving.

Methode

Het Rijksmuseum van Oudheden biedt al tien jaar educatieve programma’s aan bij de examenpensa Grieks en Latijn. In de afgelopen jaren hebben we een unieke methode ontwikkeld om de pensumteksten, de voorwerpen uit het museum en de actualiteit met elkaar te verbinden. Verdieping en verrijking staan voor ons centraal tijdens de examenworkshops. Ze vormen dan ook geen klassieke examentraining en beoogt dat ook niet te zijn; het is een verdiepende aanvulling op de lespraktijk en een verrijking van de stof uit de examenmethodes. De examenworkshops dragen bij aan het begrip van de teksten en van de context waarin die teksten tot stand zijn gekomen. Maar ook van de betekenis van die teksten voor tijdgenoten van de auteur(s), voor mensen in de eeuwen tussen toen en nu en uiteindelijk vooral ook voor de leerlingen zelf. Het volledige programma staat onder leiding van een ervaren museumdocent.

Duur

75 minuten

Kosten

Een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden is gratis voor schoolklassen uit het voortgezet onderwijs.

Reserveren

 • We ontvangen schoolklassen in het museum van maandag t/m vrijdag, om 9.00, 11.00, 13.00 of 15.00 uur.
 • Bezoekt u het museum met één klas? Reserveer deze workshop dan online:
  -maak een reservering voor de examenworkshop Grieks
  -maak een reservering voor de examenworkshop Latijn
 • Reserveert u voor meerdere klassen? Bel of mail ons dan: 071 – 5163 163 of .

Voorbereiden

 • 6 groepen maken (nummeren)
 • Met de klas bespreken:
  -Wat gaan we doen?
  -Waarom gaan we dat doen? (betekenis geven)
  -Wat willen we bereiken? (docent(en) en leerlingen)

Meer informatie:

Probeer het museum gratis uit!

Wilt u vooraf bekijken of het Rijksmuseum van Oudheden iets voor uw klas is? Dat kan! Als u de bon onderaan de pagina print en inlevert bij de kassa van het museum ontvangt u een gratis entreebewijs. Bij online reserveren kunt u hiervoor de optie ‘Ticketkeuze > Overige kortingskaarten’ kiezen. Let op: neem de geprinte bon mee op de dag van uw bezoek. (De bon is geldig t/m 31 augustus 2023.)

VO Grieken Examenworkshops