Stèle van Hoey

Hoey is schrijver van het schathuis van de farao, vermoedelijk in Memphis. Op deze steen aanbidt hij samen met zijn vrouw de god Osiris. Links doen zijn ouders hetzelfde, terwijl de rest van de stèle andere familieleden toont. Daaronder is ook Hoey's grootvader, die nog werkzaam was in de Atontempel ten tijde van Achnatons revolutie. De stèle valt op door de goed bewaarde kleuren.

Details

Afmetingen: 147 x 89 x 11 cm, gew. ca. 500 kg
Materiaal: kalksteen
Periode: Nieuwe Rijk 1550-1070 v.Chr.
Vindplaats: Egypte
Verwerving: aankoop 1829 januari
Inventarisnummer: AP 8

Relevante topstukken

Alle topstukken