Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Lezing door Arnoud Vrolijk

Dr. Arnoud Vrolijk is conservator Oosterse Handschriften en Oude Drukken bij de Universitaire Bibliotheken Leiden. Zijn lezing gaat over planten en tuinen in de middeleeuwse islamitische wereld. Deze lezing wordt gehouden in het kader van de tijdelijke tentoonstelling Middeleeuwse tuinen.

  • datum: dinsdag 11 juni 2019
  • aanvang: 20.00 uur, zaal en museumcafé open vanaf 19.30 uur
  • locatie: Tempelzaal
  • kosten: € 5, RoMeO-leden gratis
  • toegang: reserveren is niet mogelijk, tickets uitsluitend verkrijgbaar aan de kassa van het museum op de avond van de lezing

Tuinen in de middeleeuwse islamitische wereld

Wist u dat er in de middeleeuwse islamitische wereld geen enkel boek was dat zich specifiek bezighield met tuinaanleg of tuinieren? In de Koran wordt vaak over een tuin gesproken in de betekenis van paradijs, maar de verwijzingen zijn vluchtig en niet gedetailleerd. De kennis die we hebben over het onderwerp is bijeengehaald uit boeken over kruidengeneeskunde, botanie of hydraulica en uit oude verhalen. Archeologisch onderzoek heeft ook veel informatie opgeleverd. En hoe ging het eigenlijk na de middeleeuwen verder met tuinen in de islamitische wereld? Deze en andere vragen probeert Arnoud Vrolijk te beantwoorden met behulp van voorbeelden uit de rijke collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Vriendenvereniging RoMeO

Elke tweede dinsdag van de maand organiseert RoMeO, de vriendenvereniging van het museum, een avondlezing. Het museumcafé is deze avond geopend vanaf 19.30 uur.

Ommuurde tuin der waarheid Universitaire Bibliotheken Leiden

Openingspagina’s van 'De Ommuurde Tuin der Waarheid', een Perzisch mystiek werk door Hakim Sana’i (gest. ca. 1140 AD). Handschrift uit 1579, MS UB Leiden, Or. 1651.

Bezoek ons: