Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Schaaltje van vormgeperst glas

Dit kleine schaaltje in mozaïektechniek is vermoedelijk gemaakt in Noord-Italië, waar Egyptische glasblazers deze techniek hebben geïntroduceerd. Het is een variatie op millefiori-glas. Het kleine, vlakke schaaltje is gemaakt van vormgeperst glas in de mozaïektechniek. Indien, zoals bij dit schaaltje, langwerpige, platte glasstaafjes in plaats van min of meer ronde glasschijfjes, zijn gebruikt, spreekt men van bandglas en niet van millefiori-glas. De gebruikte glasstaafjes zijn uitgevoerd in verschillende tinten groen, rood, wit en blauw. De rand is gemaakt van een gedraaide glasdraad van wit, blauw en groen glas. Hij is apart aangezet. Het schaaltje is aan de binnenkant gepolijst, aan de buitenkant alleen effen gemaakt en daardoor dof van kleur gebleven.

Er zijn slechts weinig schaaltjes van bandglas teruggevonden. In Trier zijn drie exemplaren te voorschijn gekomen, die zich alle in het museum aldaar bevinden. In het museum van Rouen bevindt zich een exemplaar en er is een exemplaar in het museum van Split. In museum Het Valkhof te Nijmegen bevindt zich een schaaltje van bandglas dat vrijwel identiek is aan dit exemplaar. Het stuk in museum Het Valkhof is al aan het einde van de negentiende eeuw aangekocht. Als vindplaats is de Hunerberg te Nijmegen opgegeven. Het afgebeelde exemplaar is afkomstig uit de verzameling Gildemeester. Als vindplaats wordt, met een slag om de arm, Nijmegen genoemd.

Waarvoor dergelijke schaaltjes gediend hebben is niet bekend. Ze zijn te ondiep om als drinkschaal gebruikt te zijn. Misschien behoorden ze toch tot het tafelservies en dienden ze als sausschaaltjes. Dergelijke schaaltjes noemden de Romeinen acetabula, afgeleid van acetum, Latijn voor wijnazijn. De schaaltjes worden in de 1ste eeuw n.Chr. gedateerd. Het is goed mogelijk dat ze in glasateliers in Noord-Italië zijn gemaakt, gezien het verspreidingsgebied dat zich voor een groot deel ten noorden van de Alpen uitstrekt. Egypte was van oudsher bekend om zijn mozaïekglas en reeds in de 1ste eeuw v.Chr. vestigden zich Egyptische glasblazers in Italië, die daar ongetwijfeld ook de kunst van het werken in de mozaïektechniek hebben gebracht.

Romeinen | Relevante voorwerpen

Bezoek ons: