Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Gratis entree scholen regio Holland Rijnland

Uitsluitend voor scholen uit Leiden en omliggende gemeenten

Binnen het rijke aanbod van Nederlandse cultuurinstellingen – erfgoed, kunst en media – helpt de Cultuureducatiegroep scholen met het verbeteren van cultuureducatie op school. Dit doen ze o.a. door leerkrachten te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun competenties op het gebied van cultuureducatie en door het aanbod van culturele instellingen beter te laten aansluiten bij de wensen van scholen. Daarbij wordt gestreefd naar onderwijs waarbij cultuureducatie een integraal onderdeel is van het curriculum op school.

Aanbod van het Rijksmuseum van Oudheden

Het Rijksmuseum van Oudheden biedt binnen het lesaanbod van de Cultuureducatiegroep de volgende programma’s aan:

Voor de museumlessen en rondleidingen geldt:

Bezoek ons: