Wandmozaïek

Suetonius schrijft dat Domitianus werd geboren in zijn ouderlijk huis op de Quirinaal, in de Granaatappelstraat (ad malum punicum). Dit mozaïek, dat gevonden is in 1869, komt daar vandaan. Er is een kandelaar op afgebeeld. De stijl komt overeen met het mozaïek met ‘Hylas en de nimfen’, gevonden onder de Caserma dei Corazzieri. Ook dit wordt door archeologen toegeschreven aan het huis van de gens Flavia.

Op de plaats van zijn geboorte zou Domitianus later een ambitieus tempelcomplex oprichten, ter nagedachtenis aan zijn vader en broer, de Templum Gentis Flaviae. Dit gebouw werd ingehuldigd in 93-94 na Chr. voor de Altum Flaviae decus gentis, ‘hoge genade van de Flavische familie’. De tempel werd gebruikt als mausoleum. De exacte locatie en reconstructie zijn moeilijk te bepalen, hoewel er recent sporen van zijn gevonden onder de Planetario, een achthoekige hal in de Thermen van Diocletianus.

Collectie: Antiquarium del Celio, Rome

Details

Afmetingen: 97 x 64 centimeter
Materiaal: glas, kalksteen en schelpen
Periode: midden 1e eeuw na Chr.
Vindplaats: Rome, Quirinaal, Via San Nicola da Tolentino

Relevante tijdelijke topstukken

Alle topstukken