Soldaat

Deze soldaat behoort tot het twaalfde legioen: XII Legio Fulminata, dat Titus de overwinning in Judea bezorgde. Het maakte deel uit van een reliëf met militairen, uit de eerste ‘Boog van Titus’, op het Circus Maximus. Deze was betaald door de Senaat en ingehuldigd in 81 na Chr., na de dood van Titus.

De Boog van Titus was de eerste die niet werd gebouwd als een doorgang door de stadsmuren, of als een ingang in een vestingmuur, maar eerder als een schilderachtig decor op de as van het Circus Maximus. Het was de eerste boog met vier volledig ronde zuilen aan de voorkanten.

Collectie: Rome, Capitolijnse Musea, Palazzo Nuovo (depot)

Details

Afmetingen: 22 x 14 centimeter
Materiaal: marmer
Periode: 61 na Chr.
Vindplaats: Rome, Circus Maximus, opgegraven resten uit het boog van Titus

Relevante tijdelijke topstukken

Alle topstukken