Archeologie uit je achtertuin

Uit Maastricht: bronzen applique met de kop van Silenus, een mythologisch figuur uit het gevolg van Dionysos. 100-250 n.Chr., vermoedelijk gemaakt in Italië.Uit Maastricht: bronzen applique met de kop van Silenus, een mythologisch figuur uit het gevolg van Dionysos. 100-250 n.Chr., vermoedelijk gemaakt in Italië.
Uit Den Haag: een Delfts blauwe tegel uit ca. 1650. Veelkleurige tegels met afbeeldingen van vogels en bloemen waren in die tijd populair.Uit Den Haag: een Delfts blauwe tegel uit ca. 1650. Veelkleurige tegels met afbeeldingen van vogels en bloemen waren in die tijd populair.

De presentatie Archeologie uit je achtertuin bestaat uit een tien meter lange ladekast met daarin de meest uiteenlopende archeologische vondsten uit meer dan 350 Nederlandse gemeenten. Uit elke gemeente is één object te zien. U vindt de meterslange ladekast op de vaste tentoonstelling Archeologie van Nederland.

Archeologie uit je achtertuin heeft geen einddatum en is permanent te bezoeken in de komende jaren.

Enorme diversiteit van de Nederlandse archeologie

In elke Nederlandse gemeente zijn archeologische objecten gevonden: op akkers, bouwplaatsen, in stadscentra, parken en in achtertuinen. De voorwerpen in de ladekast variëren van vuurstenen gereedschappen tot Romeinse sieraden en pijpenkopjes uit de moderne tijd. Elk object vertelt een bijzonder verhaal uit de geschiedenis van de gemeente, en samen tonen ze de enorme diversiteit van de Nederlandse archeologie. 

Van Spaanse kanonskogel uit Alkmaar tot bronzen applique uit Maastricht

De rijkdom van de Nederlandse archeologie komt u tegemoet bij het openen van de laatjes. U ziet bijvoorbeeld een Spaanse kanonskogel uit de Tachtigjarige Oorlog (ca. 1573) die in Alkmaar is gevonden. Van Texel komt een luizenkam van een zeeman (uit ca. 1740) en Den Haag leverde een Delfts blauw tegeltje met een ooievaar uit ca. 1650. Andere blikvangers zijn een bronzen applique (een soort versiering) uit Maastricht en een zegelstempel uit Rotterdam. Op de applique (gemaakt tussen 100 en 250) staat Silenus, een metgezel van de Griekse god Dionysos. De achttiende-eeuwse zegelstempel laat de Romeinse godin Salus zien, de verpersoonlijking van welzijn en welvaart.

Uitbreiding naar 390 gemeenten

Archeologie uit je achtertuin is een uitbreiding van de bestaande vaste tentoonstelling Archeologie van Nederland. De kast is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen archeologen, musea, gemeenten, depots en archieven. Onder de deelnemende gemeenten bevinden zich Rotterdam, Maastricht, Alkmaar, Groningen, Utrecht en Lelystad. De komende tijd wordt de kast nog verder gevuld, tot er van elk van de 390 Nederlandse gemeentes een voorwerp in te vinden is, inclusief de Antilliaanse eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Online zijn alle objecten te vinden op een kaart van Nederland via de bij het project behorende website

Animatiefilm: (Trein)reizigers in de tijd
In Archeologie uit je achtertuin draait de animatiefilm (Trein)reizigers in de tijd, over de de bewoningsgeschiedenis van de Provincie Zuid-Holland. Het verhaal begint in de middensteentijd, rond 5000 v.Chr., en eindigt bij de ontwikkeling van steden in de nieuwe tijd. De film is gemaakt door Archeo3D, met steun van de Provincie Zuid-Holland.
• bekijk de trailer op Vimeo

Totstandkoming
Archeologie uit je achtertuin
kwam tot stand met medewerking van 
ADC Archeoprojecten, met bijdragen van ruim 120 Nederlandse gemeenten, regio-archeologen, provinciale en gemeentelijke depots, musea, archieven en andere instellingen. Het project is gefinancierd door het BNG Cultuurfonds, de deelnemende gemeenten en uit de jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij aan het museum.

Lijst deelnemende gemeenten

download bestand 

NOS Journaal
Op 14 juni 2016 was het NOS Journaal op bezoek bij de opening van 'Archeologie uit je achtertuin'.
nos.nl/artikel/2110991-archeologie-uit-je-achtertuin-tentoongesteld-in-leiden.html