Steentijddag 2018

Steentijddag 2017Steentijddag 2017
Steentijddag 2017Steentijddag 2017

Voor uw agenda: 28ste Steentijddag in 2018

Programma 2018

Mede dankzij de vele reacties op onze Call for Papers is het weer gelukt om een gevarieerde dag samen te stellen met bijdragen over interessant onderzoek uit diverse perioden en met verschillende thema's. 

 • 11.00 - 11.30 uur: Jan Willem van der Drift
  Wat gebeurde er met de Neanderthalers?
 • 11.30 - 12.00 uur: Axel Muller en Leo Tebbens
  Down by the River. Well-Aijen - 7000 jaar steentijd. Landschaps-archeologisch onderzoek naar gebruik van de Maasoever tussen Aijen en Well
 • 12.00 - 12.30 uur: Steentijdberichten I
  -Hans Peeters, Daan Raemaekers, Izabel Devriendt, Pir Hoebe, Marcel Niekus, Gary Nobles en Mans Schepers (Groninger Instituut voor Archeologie): Het verloren paradijs? De resultaten van 10 jaar archeologische monumentenzorg van de vroege prehistorie
  -Dick Schlüter: De Neanderthaler-site bij Mander (Overijssel) krijgt contouren
  -Yannick de Raaf: Hoog en droog: het reconstrueren van een mesolithische hut
  -Peter Stokkel: Wateringse Binnentuinen, een Vlaardingennederzetting op de oudste strandwal van Den Haag
 • 12.30 - 14.00 uur: LUNCH
  Tevens is het mogelijk publicaties te kopen en te verkopen en elkaar vondsten te tonen.
 • 14.00 - 14.30 uur: Wil Roebroeks
  TATORT: Untermassfeld en de vroegste bewoning van Europa
 • 14.30 - 15.00 uur: Annemieke Verbaas
  Meer dan pijlpunten: het gebruik van microlieten in Well-Aaijen
 • 15.00 - 15.05 uur: Steentijdberichten II
  -Yannick Raczynski-Henk: crash-course steentijdtraining voor AMZ-archeologen zonder specifieke steentijdkennis
 • 15.05 - 15.30 uur: THEEPAUZE
 • 15.30 - 16.00 uur: Helle Molthof
  Nieuwegein-Het Klooster: Swifterbantbewoners in het rivierengebied. Een uitdagende opgraving met bijzondere resultaten
 • 16.00 - 16.30 uur: Theo ten Anscher
  Medel-De Roeskamp: een jaar verder

Verslag 2017

Steentijddag 2017De Steentijddag van 4 februari 2017 (Luc Amkreutz)

Uitnodiging
De uitnodigingsbrief voor de Steentijddag 2018
download bestand