Bestuur, beleidsplan en jaarverslag

Bestuur

Het bestuur van RoMeO bestaat uit de volgende personen:

  • Prof. dr. J.F.M. Meijer (voorzitter), emeritus hoogleraar oude geschiedenis, UVA Amsterdam
  • Mw. M.E. van Oosterhoud (secretaris), hoofd Publieksdienst Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
  • Drs. R.C.A. Geerts (penningmeester), archeoloog ADC ArcheoProjecten, Amersfoort
  • Prof. dr. P. ter Keurs (lid), hoofd afdeling Collecties en Onderzoek Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 
  • Mw. S. Mieremet (lid), financieel consulent, Stichting Radius, Leiden

Het bestuur voert de bestuurstaken onbezoldigd uit.

Beleidsplan 2018-2022

download bestand 

Jaarverslag 2016

download bestand