Wil Roebroeks

Blik op een opgravingsvlak in UntermassfeldBlik op een opgravingsvlak in Untermassfeld

TATORT

Untermassfeld en de vroegste bewoning van Europa

De vroegste bewoningsgeschiedenis van Europa is een thema van onderzoek dat voortdurend aan discussie onderhevig is. Daarbij draait het meestal om de vraag hoe solide de veronderstelde sporen van menselijk aanwezigheid zijn, en om hun exacte ouderdom. Voor het onderzoeksveld is het cruciaal dat onderzoekers de herkomst van vondsten goed documenteren en publiceren, en collega’s toegang verschaffen tot relevante vondstcomplexen. Dat geldt des te meer als het om hele bijzondere claims gaat. In een recent geval, een circa één miljoen jaar oude vindplaats, Untermassfeld, in Thüringen (Dui), gingen auteurs wel heel erg ver in hun omgang met vondstmateriaal en interpretaties.

« klik op de foto voor een vergroting