Steentijdberichten I

Malta-archeologie in actieMalta-archeologie in actie

Het verloren paradijs? 

De resultaten van tien jaar archeologische monumentenzorg van de vroege prehistorie

Hans Peeters, Daan Raemaekers, Izabel Devriendt, Pir Hoebe, Marcel Niekus, Gary Nobles en Mans Schepers (Groninger Instituut voor Archeologie)

Welke kenniswinst heeft tien jaar Malta-archeologie opgeleverd? Welke vragen van de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie zijn nu wel beantwoord? En welke nieuwe onderzoeksvragen en methoden moeten de komende jaren meer aandacht krijgen? In de lezing presenteert een team van het Groninger Instituut voor Archeologie de resultaten van een literatuuronderzoek dat is uitgevoerd als onderdeel van het programma Kennis op de Kaart van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

« klik op de foto voor een vergroting