Peter Stokkel

Impressie van de nederzetting op de Wateringse BinnentuinenImpressie van de nederzetting op de Wateringse Binnentuinen

Wateringse Binnentuinen

Een Vlaardingennederzetting op de oudste strandwal van Den Haag

In 2011 en 2012 is grootschalig onderzoek gedaan naar een neolithische bodem in een deel van het Wateringse Veld. Hierbij is een Vlaardingennederzetting intensief onderzocht, maar is er ook veel aandacht besteed aan de omgeving van de woonplaats. Een nieuw huisplattegrondtype, inzichten in landgebruik en aardewerktypologie komen in het in 2017 gepubliceerde boek allemaal aan bod.

« klik op de foto voor een vergroting

Wi

llem-Jan Hogestijn (archeoloog gemeente Almere)

Laat Neolithische visweren in Almere

Na de toevallige ontdekking in Almere Stichtsekant van een handvol aangepunte staken in 2013, zijn er ter plaatse  in 2016 bij kleinschalig waarderend onderzoek enkele  staakrijen gedeeltelijk     blootgelegd.

Deze rijen blijken te zijn opgericht in het Laat Neolithicum vlakbij de Eemmonding in een langgerekt brakwater meer.

Van verschillende mogelijke interpretaties lijkt thans die van visweerresten het meest waarschijnlijk. Ondanks dat deze weerresten verschillen van andere bekende prehistorische visweren in Flevoland en Nederland,  bijv. omvang, bouwwijze, archeologische context en landschappelijke positie.

De huidige zeldzaamheid van dergelijke resten is mogelijk het resultaat van een samenspel van de karakteristieken van deze structuren en de wijze waarop het archeologisch vooronderzoek veelal wordt uitgevoerd (in Almere).