Axel Muller en Leo Tebbens

Opgravingsfoto van de campagne bij Well-AijenOpgravingsfoto van de campagne bij Well-Aijen

Down by the River

Well-Aijen - 7000 jaar steentijd
Landschaps-archeologisch onderzoek naar gebruik van de Maasoever tussen Aijen en Well

Door multidisciplinair onderzoek naar meso- en neolitische vindplaatsen aan de oostelijke oever van de Maas tussen Well en Aijen is het mogelijk geworden om de relatie mens en landschap te bestuderen. Aan de hand van paleogeografische- en paleovegetatiekaarten is een reconstructie gemaakt van het dynamische landschap en de plaats die de steentijdsamenleving daar innam. Ook hebben we veel nieuwe inzichten gekregen over typochronologie en gebruik van microlieten, de overgang van mesolithicum naar neolithicum en resten van akkerbouw buiten de lösszone in het een vroege fase van het neolithicum. 

« klik op de foto voor een vergroting