Annemieke Verbaas

Enkele vuurstenen afslagen met pek in een handvat gezetEnkele vuurstenen afslagen met pek in een handvat gezet

Meer dan pijlpunten

Het gebruik van microlieten in Well-Aaijen

Traditioneel worden microlieten gezien als pijlbewapening waarbij ze functioneerden als punt of weerhaak. In de laatste decennia is uit diverse gebruikssporenanalyses gebleken dat microlieten veel veelzijdiger zijn en ook voor diverse andere activiteiten worden gebruikt. Ze worden dan voornamelijk gebruikt als snijdgereedschap en boor. Toch blijft het beeld van de microliet die uitsluitend als pijlbewapening werd gebruikt als hardnekkig relict aanwezig in de Nederlandse archeologie. Dit heeft niet alleen implicaties voor ons denkbeeld over de microlieten, maar ook voor de interpretatie van sites waarbij de aanwezigheid van microlieten wordt gezien als indicatie voor een sitegebruik als jachtkamp.

Recent gebruikssporenonderzoek op 117 microlieten van de Mesolithische site van Well-Aijen met een diverse typologie en datering laat wederom een divers gebruik van microlieten zien. Tegelijk met de gebruikssporenanalyse zijn experimenten gedaan waardoor er antwoord is gevonden op vraagstellingen over:

  • de wijze van schachten
  • het verschil in gebruik tussen de verschillende typen

Hiermee laat dit onderzoek wederom zien dat microlieten gezien moeten worden als veelzijdig werktuig en niet uitsluitend als pijlbewapening. Ook zijn er nieuwe vragen beantwoord over de wijze van schachten en gebruikte gereedschappen bij het vervaardigen. Tot slot wijst deze analyse nogmaals uit dat de traditionele interpretatie als jachtkamp van een site waar een groot percentage microlieten wordt gevonden niet altijd correct is.

« klik op de foto voor een vergroting