Publicaties, congressen en lezingen

Publicaties

  • 2013, H. Krudop, 'De restauratie van een laat 19de -eeuwse Neogrec juwelenkast uit de collectie van Paleis Het Loo', in: Neostijlen in het interieur 1850-1900: Pierre Cuypers en tijdgenoten, Stichting Ebenist Handelingen 10e Nationale Symposium Hout- en meubelrestauratie
  • 2013, H. Krudop, De juwelenkast van Koningin Sophie uit de collectie van Nationaal Museum Paleis Het Loo. Verslag van een restauratieonderzoek, afstudeeronderzoek in het kader van Professional doctorate (PI) Conservering en restauratie van cultureel erfgoed, UvA
  • 2011, H. Krudop, De rokken gelicht: een onderzoek naar constructies van Nederlandse achttiende eeuwse rococo commodes, afstudeeronderzoek in het kader van Master Conservering en restauratie van cultureel erfgoed, UvA

Congressen en lezingen

  • 2017, 'Conservation in context: the Coffin of Peftjauneith', 2nd Vatican Coffin Conference, Rome
  • 2016, 'Restaureren in een museum', Minor C&R UvA
  • 2016, 'Wat doen mummies in het museum?', College MuseumJeugdUniversiteit RMO
  • 2016, 'Van kleitablet tot kartonnage: restauratie in het Rijksmuseum van Oudheden', Boekbinderij Papyrus, Leiden
  • 2015, 'An introduction to conservation and restoration of cultural heritage' en 'Practical handling of museum objects at the National Museum of Antiquities', Museum course - Department of Antiquities, Amman, Jordanië
  • 2014 – 2017, 'Conservation treatment methodology: Appelbaum and other decision making models', Master C&R UvA
  • 2010 EthCon – 10-daagse cursus i.s.m. HAWK Hildesheim, UvA en Universiteit van Helsinki over betekenisgeving, ethiek en restauratie- en conserveringsproblematiek rondom etnografica.