Publicaties

Representatieve publicaties

Pdf's van publicaties van Luc Amkreutz kunt u downloaden via zijn pagina op Academia.edu

 • Amkreutz, L.W.S.W. in prep./ 2008, Negotiating Neolithisation. A long-term perspective on Communities in the process of Neolithisation in the Lower Rhine Area (6000-2500 cal BC). PhD diss. Leiden University.
 • Amkreutz, L. 2006, 'Bandkeramiek op de Maasoevers: feit of foutje?', Westerheem 55, 130-140
 • Amkreutz, L.W.S.W./L.B.M. Verhart, 'Hazendonk-3 en het midden-neolithicum van Limburg', Archeologie in Limburg 104, 10-17.
 • Amkreutz, L.W.S.W./B.L.L. 'Vanmontfort 2007, Changement de perspective, Une approche régionale sur la chronologie de la Néolithisation de l'Europe du Nord-Ouest', in: M. Besse/M. Honnegger (eds), Actes du 28e colloque interregional sur le Néolithique, Neuchâtel.
 • Amkreutz, L.W.S.W. in press, 'All quiet on the Northwestern front? An overview and preliminary analysis of the past decade of LBK-research in the Netherlands', in: D. Gronenborn/J. Petrasch (eds), The Spread of the Neolithic to Central Europe, Mainz.
 • Amkreutz, L.W.S.W. in press/2008, 'Time to move on? The Late Mesolithic in the Lower Rhine Area as a diverse substrate for the process of Neolithisation', in: Ph. Crombé/M. van Strydonck, Chronology and Evolution in the Mesolithic of N(W) Europe, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
 • Amkreutz, L.W.S.W./B.L.L. Vanmontfort/L.B.M. Verhart, in press/2008, 'Diverging trajectories, forager-farmer interaction in the southern part of the Lower Rhine Area and the applicability of contact models', in D. Hoffman/P. Bickle (eds), New advances in Central European Neolithic Research, Oxford: Oxbow Books.
 • Amkreutz, L. & R. Corbey 2008. An eagle-eyed perspective. Haliaeetus albicilla in the Mesolithic and Neolithic of the Lower Rhine Area, In: H. Fokkens, B.J. Coles, A.L. van Gijn, J.P. Kleijne, H.H. Ponjee & C.G. Slappendel (eds.), Between foraging and farming. An extend broad spectrum of papers presented to Leendert Louwe Kooijmans. (Also: Analecta Praehistorica Leidensia 40) Leiden, 167-180.
 • Amkreutz, L., L. Verhart & M. Wansleeben, 2008: Hazendonk layers over and over again. In: H. Fokkens, B.J. Coles, A.L. van Gijn, J.P. Kleijne, H.H. Ponjee & C.G. Slappendel (eds.), Between foraging and farming. An extend broad spectrum of papers presented to Leendert Louwe Kooijmans. (Also: Analecta Praehistorica Leidensia 40) Leiden, 139-151.
 • Amkreutz, L./Willemsen, A. (red.), 2008: Tijdreizigers. Op zoek naar de archeologische sensatie, Leiden.
 • Amkreutz, L.W.S.W./B.L.L. Vanmontfort/L.B.M. Verhart, 2009, 'Diverging trajectories, forager-farmer interaction in the southern part of the Lower Rhine Area and the applicability of contact models', in D. Hoffman/P. Bickle (eds), New advances in Central European Neolithic Research, Oxford: Oxbow Books.
 • Amkreutz, Luc W.S.W., Jan C. Glimmerveen, Jean-Jacques Hublin, Wil Roebroeks & Luc Anthonis, 2010, 'Een Neanderthaler uit de Noordzee', Westerheem 2, 50-59.Amkreutz, Luc W.S.W., 'All quiet on the northwestern front? An overview and preliminary analysis of the past decade of LBK-research in the Netherlands', in: D. Gronenborn/J. Petrasch (eds), Die Neolithisierung Mitteleuropas/The spread of the Neolithic to Central Europe, Internationale Tagung, Mainz, 24. Bis 26. Juni 2005, RGZM-Tagungen Band 4/2, 535-550.
 • Amkreutz, L./A. Willemsen 2010.  Nieuwe voetsporen over oude. Naar een nieuwe opstelling ‘Archeologie van Nederland' in het RMO, Archeologiemagazine 2, 56-59
 • Amkreutz, L.W.S.W./B. Vanmontfort/M. de Bie/C. Verbeek. Bowls of Contention. Mesolithic sites with pottery in the Lower Rhine Area, in: B. Vanmontfort, L. Louwe Kooijmans, L. Amkreutz, L. Verhart, Pots, Farmers and Foragers. Pottery traditions and social interaction in the earliest Neolithic of the Lower Rhine Area, Archaeological Studies Leiden University 20, Leiden University Press, 15-26.
 • Amkreutz, L.W.S.W. 2010a. All quiet on the Northwestern front? An overview  and preliminary analysis of the past decade of LBK-research in the Netherlands, in: D. Gronenborn and J. Petrasch (eds), The Spread of the Neolithic to Central Europe. Internationale Tagung Main, 24-26 June, 2005, Mainz, (RGZM-Tagungen 4), 535-550.
 • Amkreutz, L. 2010b. De laatsten der Mohikanen? Enige gedachten over de positie van de Vlaardingen-cultuur in het neolithisatieproces, in: T. de Ridder, L. Verhart, J. Coenraadts, G. Groeneweg, M. Lockefeer, and L. Kruyf, (eds), Special 2010: De Vlaardingen-cultuur,  (Westerheem Special Vlaardingen-cultuur (2)), 12-25.
 • Amkeutz, L.W.S.W. 2013a. Persistent traditions: a long-term perspective on communities in the process of Neolithisation in the Lower Rhine Area (5500–2500 cal BC) (Leiden 2013). (online
 • Amkeutz, L.W.S.W. 2013b. Appendix to: Persistent traditions: a long-term perspective on communities in the process of Neolithisation in the Lower Rhine Area (5500–2500 cal BC) (Leiden 2013). (online)
 • Amkreutz, L. 2013c. Home Is When You Build It. Characteristics of Building and  Occupation in the Lower Rhine Area Wetlands (5500–2500 cal BC), in: D. Hofmann and J. Smyth (eds), Tracking the Neolithic House in Europe. Sedentism, Architecture and Practice, New York, (Springer), 229-260.
 • Amkreutz, L.W.S.W. 2013d. Memorious Monuments. Place persistency, mortuary  practice and memory in the Lower Rhine Area wetlands (5500-2500 cal BC), in: D. Fontijn, A. Louwen, S. v. d. Vaart and K. Wentink (eds), Beyond Barrows. Current  Research on the structuration and perception of the Prehistoric Landscape through Monuments, Leiden, (Sidestone Press), 43-80.
 • J.P. de Warrimont & L. Amkreutz, 2015. 'Het geheim van de Schoone Grub'. Archeologische opgravingen van de vuursteenmijnen te Rijckholt-Sint Geertruid in 1929 door de paters dominicanen uit Rijckholt. Maasgouw 134, 48-56.
 • G. Dusseldorp & L. Amkreutz, 2015. Foraging for Farmers. An evolutionary perspective on the process of Neolithisation in NW Europe – A case-study from the Low Countries, Prähistorische Zeitschrift 90/1-2, 20-44.
 • I. van Wijk, L. Amkreutz en P. van de Velde (red.) 2015. 'Vergeten' Bandkeramiek. Een Odyssee naar de oudste neolithische bewoning in Nederland. Leiden (Sidestone Press). (diverse artikelen/various contributions)
 • L. Amkreutz, F. Brounen, J. Deeben, R. Machiels, M.F. van Oorsouw & B. Smit (red.) 2016. Vuursteen verzameld. Over het zoeken en onderzoeken van steentijdvondsten en -vindplaatsen, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 050). (diverse artikelen/various contributions)