Conservator collectie Egypte

Maarten RavenMaarten Raven

Prof. dr. Maarten J. Raven

Conservator collectie Egypte

tel:  +31 (0)71 5163 155
stuur een e-mail

Maarten J. Raven (1953) studeerde Egyptische Taal en Letterkunde, Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit Leiden. Hij verricht sinds 1975 veldwerk in Sakkara (Egypte). Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in de kunst en materiële cultuur van het Nieuwe Rijk en de Late Periode, in iconografie, magie en symboliek, en in Egyptomanie en de herontdekking van het Oude Egypte. Raven schreef zijn proefschrift over aspecten van de funeraire symboliek (Symbols of resurrection: three studies in ancient  Egyptian iconography, 1984). Hij publiceerde vele artikelen, catalogi en monografieën over materiële cultuur, de Leidse verzameling en het veldwerk te Sakkara.

Met ingang van september 2012 is Raven benoemd tot bijzonder hoogleraar Museologie van het Oude Egypte aan de Universiteit Leiden, binnen de afdeling egyptologie van de Faculteit Geesteswetenschappen. Hij richt zich op de museale aspecten van de egyptologie en het onderzoek naar de vorming van Egyptische collecties in binnen- en buitenlandse musea.

Raven is verder actief als bestuurslid van diverse instellingen op museaal en egyptologisch gebied.

Expertise

  • Kunst en materiële cultuur van het Oude Egypte en Nubië
  • Egyptomanie en de geschiedenis van de Egyptologie

Lezing online

Gefilmd verslag van een lezing van Maarten Raven tijdens The Brussels Ancient Art Fair 2015, getiteld Unity and Diversity - 40 Years of Excavations in the New Kingdom Necropolis at Saqqara. (duur: 55 min.)

Belangrijkste onderzoeksprojecten

  • De collectie Egyptische bronzen van het RMO (1984-heden)
  • De collectie Egyptische mummies van het RMO, een samenwerkingsproject van het RMO en het AMC (1997-2005)
  • Het Nederlandse aandeel in de herontdekking van het Oude Egypte (Testas, Insinger) (1985-heden)
  • Opgravingen in het Nieuwerijks grafveld te Sakkara (Egypte), een samenwerkingsproject van het RMO met de Egypt Exploration Society (1975-1998) en het RMO en de Leidse Universiteit (1999-heden)

Lees verder voor publicaties en tentoonstellingen