Museum in het veld

Grafheuvels in het landschap bij Niersen. (foto: Bourgeois/Amkreutz, RMO/Leiden University)Grafheuvels in het landschap bij Niersen. (foto: Bourgeois/Amkreutz, RMO/Leiden University)

 

Het is reeds langere tijd een wens van het Rijksmuseum van Oudheden om weer actief te participeren in Nederlands veldwerk. Het allereerste veldwerk van het museum op en in Nederlandse bodem had plaats in het Roekelse bos bij Ede, waarschijnlijk in 1821. Met name tot de eerste helft van de twintigste eeuw vormde het Rijksmuseum van Oudheden de voornaamste gravende en oudheidkundig instantie van ons land.

Graven als partner

In 1998 kwam helaas een voorlopig einde aan die lange veldtraditie, deels in relatie tot het veranderende bestel. Binnen de huidige commerciële Malta-archeologie ambieert het Rijksmuseum van Oudheden vooral een partner te zijn in projecten met een wetenschappelijke grondslag en een duidelijke relatie tot de eigen collectie. Wetenschappelijke expertise, de rijke museumcollectie en publiekscommunicatie vormen daarbij de grootste kracht van het museum.