Opgegraven verhalen: de Egyptenaren

Verhalen over de EgyptenarenVerhalen over de Egyptenaren

In deze les maken leerlingen kennis met de Egyptische collectie van het museum, een van de belangrijkste Egyptische collecties ter wereld. Aan de hand van een introductiefilm en een aantal klassikale onderzoeksopdrachten, ontdekken ze de verhalen achter de voorwerpen en thema’s. Het zijn verhalen over farao’s, mummies, goden en meer. De les wordt afgesloten met een uitdagend mysterie: wie was farao Hatsjepsoet? Het is aan de leerlingen om een theorie te ontwikkelen op basis van de beschikbare bronnen.

Doelgroep

Onderbouw havo/vwo/gymnasium

Doel

Kennismaken met voorwerpen uit het leven van de oude Egyptenaren en de verhalen achter de voorwerpen uit het museum.

Kerndoel

De les sluit aan bij de verschillende lesmethoden voor het vak geschiedenis en de kerndoelen van het leergebied Mens en Maatschappij. De les sluit aan bij de tijdvakken Jagers en boeren en Grieken en Romeinen van het vak geschiedenis.

Lesopbouw

Introductiefilm – activerende opdrachten en thema’s met replica’s – afsluitend 'mysterie'