Klassieken in de klas

Romeinse portretbustes op de vaste tentoonstelling 'Klassieke wereld'Romeinse portretbustes op de vaste tentoonstelling 'Klassieke wereld'

Uw leerlingen doen op hun eigen niveau uitdagend onderzoek naar thema's en objecten uit de Klassieke Oudheid. In groepjes onderzoeken ze verschillende soorten bronnen. Aan het eind van de les presenteren ze hun bevindingen aan elkaar.

Doelgroep

Onderbouw alle leerlagen

Werkvorm

Kernbegrippen voor deze les zijn (bronnen)onderzoek, samenwerken, exploreren en presenteren

Doel

Stimuleren van kritisch kijken en kritisch denken. Samenwerken om tot resultaten en inzichten (multiperspectiviteit) te komen. Actief kennismaken met diverse vakgebieden en met een museum als een plek om wetenschappelijke kennis te vergaren.

Lesopbouw

Introductie - onderzoeksopdracht (in groepjes) – presenteren van resultaten