Herodotos' Egypte

Op de Egyptische afdeling in het museumOp de Egyptische afdeling in het museum

Museumles

Herodotos' Egypte: mythe en werkelijkheid

Voor wie?

Bovenbouw vwo en gymnasium

Kosten

€ 75 per bezoek (max. 35 leerlingen)
Het is ook mogelijk om te betalen met de Cultuurkaart

Over deze museumles

In deze museumles maken uw leerlingen kennis met kritisch onderzoek naar tekst en object. Aan de hand van enkele citaten (in vertaling) uit boek 2 van Herodotos' Historiën doen ze onderzoek naar de geloofwaardigheid van de beweringen. Spreekt Herodotos de waarheid over het oude Egypte of moet je zijn werk nuanceren?

In groepjes doe uw leerlingen een klein onderzoek in het museum en bereiden ze een presentatie voor. Ze maken daarbij gebruik van objecten, een speciale bronnenmap en hun eigen kritische blik. In de presentaties poneren de leerlingen een stelling over Herodotos: verkondigde hij mythes of gaf hij een accurate representatie van de werkelijkheid? Kritisch denken, bronnenkritiek en factchecken vormen de centrale en bijzonder actuele componenten van deze uitdagende les.

Deze les is ook bedoeld voor leerlingen die geen GTC volgen.

Duur

7 kwartier

Doel

Ontdekken hoe archeologen, historici en classici tekst en object proberen te koppelen of juist te scheiden. De begrippen interpreteren, actualiseren, kritisch denken, samenwerken en contextualiseren staan centraal.

Kerndoel

Kritisch kijken naar verschillende soorten bronnen en leren selecteren.

Werkvorm

Introductie (plenair), (bronnen)onderzoek, samenwerken, presenteren aan medeleerlingen en discussiëren.

Reserveren

Herodotos' Egypte kunt u doen tijdens een van de vier tijdsblokken voor museumlessen.

Probeer het museum gratis uit!

Wilt u vooraf bekijken of het Rijksmuseum van Oudheden iets voor uw groep is? Dat kan! Als u deze bon voor gratis entree print en inlevert bij de kassa van het museum ontvangt u een gratis entreebewijs voor het museum. 
(De bon is geldig t/m 31 augustus 2019)