Erfgoedwijs: UNESCO en het Rijksmuseum van Oudheden

In het Rijksmuseum van OudhedenIn het Rijksmuseum van Oudheden
Grafsculptuur uit Palmyra, ca. 220-225 n.Chr.Grafsculptuur uit Palmyra, ca. 220-225 n.Chr.
De Egyptische tempel van het Rijksmuseum van Oudheden in in de jaren 60, voordat deze werd gered bij de UNESCO-actieDe Egyptische tempel van het Rijksmuseum van Oudheden in in de jaren 60, voordat deze werd gered bij de UNESCO-actie

Het Rijksmuseum van Oudheden en de Nationale UNESCO Commissie ontwikkelden samen de workshop Erfgoedwijs, waarbij uw leerlingen een praktische kennismaking met cultureel erfgoed wordt geboden.

Voor wie?

Alle leerjaren en -lagen. De rondleiding wordt toegespitst op het niveau van de groep.

Kosten

€ 50 per groep van maximaal 15 leerlingen, € 100 per groep van maximaal 30 leerlingen.
Het is ook mogelijk om te betalen met de Cultuurkaart

Erfgoed bedreigd

Erfgoed wordt op verschillende manieren bedreigd, bijvoorbeeld door oorlog, verstedelijking, armoede, natuurrampen, milieuvervuiling en massatoerisme. Een van de grootste gevaren voor het voortbestaan van erfgoed is verwaarlozing, iets dat overal ter wereld voorkomt. Daarnaast waren er de afgelopen decennia verschillende oorlogen of gewapende conflicten, zoals in Irak en Syrië. Helaas is dat nog altijd zeer actueel.

Over de workshop

De workshop begint met een rondleiding van een half uur door het museum. Uw leerlingen zien dan enkele topstukken uit de collectie en de tijdelijke tentoonstelling Nineveh (19 oktober 2017 t/m 25 maart 2018). Daarbij wordt de link gelegd met UNESCO en het belang van erfgoed op verschillende niveaus. De rondleiding is in hoge mate interactief. In het tweede deel van de museumles gaan uw leerlingen in groepjes aan de slag met een uitdagende erfgoedopdracht. Afsluitend delen ze in korte presentaties hun bevindingen met elkaar.

De rondleiding brengt uw leerlingen o.a. bij:

  • Egyptische tempel uit het dorp Taffeh (gekoppeld aan de UNESCO-reddingsactie bij Abu-Simbel)
  • Griekse wapenrusting (gekoppeld aan het verdrag tegen illegale handel)
  • Tijdelijke tentoonstelling Nineveh (gekoppeld aan het beschermen van cultureel erfgoed ten tijde van gewapend conflict)

Duur

1 uur

Doelen

  • Een praktische kennismaking met cultureel erfgoed uit Nederland en daarbuiten.
  • Kennis over en zorg voor (wereld)erfgoed overdragen op een nieuwe generatie.
  • Leerlingen na laten denken over besluitvorming in een crisissituatie.

Werkvorm

Introductie, rondleiding (interactief), onderzoeksopdracht, presentaties

Reserveren

Probeer het museum gratis uit!

Wilt u vooraf bekijken of het Rijksmuseum van Oudheden iets voor uw klas is? Dat kan! Als u deze bon voor gratis entree print en inlevert bij de kassa van het museum ontvangt u een gratis entreebewijs voor het museum. 
(De bon is geldig t/m 31 augustus 2018)