Tempel van Taffeh

Tempel van Taffeh

In de jaren zestig van de vorige eeuw begon de Egyptische overheid met de bouw van een stuwdam in de Nijl. Een groot stuk land in het zuiden van Egypte zou daardoor onder water komen te staan. De vele oude cultuurschatten in het gebied dreigden hierbij verloren te gaan, maar UNESCO organiseerde een reddingsplan. Nederland hielp mee met die campagne. Als dank hiervoor ontving het museum deze authentieke tempel uit het dorp Taffeh. De tempel werd ongeveer 2000 jaar geleden gebouwd in opdracht van de Romeinse keizer Augustus. Nadat de Romeinen de baas in Egypte waren geworden, zetten ze langs de zuidgrens een reeks forten. Deze tempel hoort bij zo'n vesting. Hij was eerst gewijd aan de godin Isis en is later als christelijke kerk gebruikt. De tempel is tussen 1960 en 1979 steen voor steen uit elkaar gehaald, getransporteerd en in de entreezaal van het museum weer opgebouwd. Vindplaats Taffeh; eind 1e eeuw v.Chr. - begin 1e eeuw na Chr.


object:  tempel
datering:  25 v.C.-25
materiaal:  zandsteen
afmetingen:  450 x 825 x 630 cm
vindplaats:  Egypte; Taffeh
collectie:  Egypte
objectnummer:  F 1979/4.1-b
Tijdbalk wordt geladen...