Dodenboek van Kenna

Dodenboek van Kenna

Het Dodenboek van de ‘koopman’ Kenna is 17,7 meter lang - het langste handschrift uit de museumcollectie. Het boek lag in twaalf stukken over de mummie van Kenna gevouwen. De kwaliteit van het handschrift is uitzonderlijk. Bepaalde spreuken zijn in kleur uitgevoerd, wat zelden voorkomt. Het afgebeelde vignet laat het dodengericht zien. Maät, de godin van gerechtigheid weegt het ethisch handelen van de overledene. Haar oordeel over Kenna is gunstig en dat wordt opgetekend door Thot, de god van de schrijfkunst (gedaante mantelbaviaan).


object:  dodenboek
datering:  1325-1275 v.C.
materiaal:  papyrus
afmetingen:  36 x 1770 cm
vindplaats:  Egypte; Thebe
collectie:  Egypte
objectnummer:  SR
Tijdbalk wordt geladen...