Berentand

Berentand

Ten zuiden van het estuarium van de Rijn en de Maas lag meer dan 5000 jaar geleden een nat veengebied. Er stroomde een 50 meter brede getijdekreek en daarlangs lagen verschillende kampementjes. De oever werd 300 jaar lang vooral in de zomer bewoond door mensen van de 'Vlaardingencultuur'. Ze bouwden er hutjes, bewerkten vuursteen en maakten aardewerk. Vondsten van doorboorde berentanden en -schedels wijzen er mogelijk op dat beren werden vereerd. Men jaagde en viste, maar er werd ook vee gehouden en er is zelfs graan gevonden. Die combinatie van boerenbestaan met jagen en verzamelen is in dit natte gebied nog lang volgehouden.


datering:  2900-2600 v.Chr.
vindplaats:  Nederland; Zuid-Holland; Hekelingen
collectie:  Archeologie van Nederland
objectnummer:  h 1978/1.5c
Tijdbalk wordt geladen...