De mooiste objecten

Kop van GudeaStadskoning uit Sumerië, datering: ca. 2100 v.Chr.
Biddende manBeeldje voor goddelijke bescherming, ca. 2600 v.Chr.
Grafbeeld uit PalmyraReliëf van moeder en dochter, datering: 200-225 na Chr.
SpijkerschriftInscriptie van koning Nebukadnezar, 580 v.Chr.
DoopvontschelpVersierde schelp als schaal, datering: ca. 7de eeuw v.Chr.
Gouden leeuwenkopjeKostbaar kleinood van goud, datering: 400 v.Chr.
Reliëf AssyriërsAssyrisch machtsvertoon, datering: ca. 735 v. Chr.