Nieuwe tentoonstelling 'Bij nader inzien - nieuw onderzoek naar oude opgravingen'

31 maart 2014

Persbericht
Oude archeologische opgravingen opnieuw onderzocht: resultaten in tentoonstelling ’Bij nader inzien’
15 april t/m 14 september 2014
download bestand 

Factsheet feiten
Factsheet 'Feiten op een rij'
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014
download bestand 

Factsheet afbeeldingen
Factsheet 'Afbeeldingen'
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014
download bestand 

Overzicht projecten
Overzicht onderzoeksprojecten NWO Odyssee
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014
download bestand 

Publicatie
Pdf van boekje bij de tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014
download bestand 

Video bij tentoonstelling
Bij alle 32 Odyssee-projecten is een korte film over het onderzoek gemaakt. Bijvoorbeeld deze film (3.47 min.) over het onderzoek door archeoloog Liesbeth Theunissen op de Boshoverheide bij Weert.
www.youtube.com/watch?v=hR4SREAEj1Y

Persfoto campagnebeeld 1
Campagnebeeld
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014


download bestand 

Persfoto campagnebeeld 2
Campagnebeeld zonder tekst
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014


download bestand 

Persfoto 1
Gereedschap van metaal en hout
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014
download bestand 

Persfoto 2
Houten plankje uit Ezinge
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014
download bestand 

Persfoto 3
Mesolithische werktuigen uit Bergumermeer
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014
download bestand 

Persfoto 4
Romeinse helm uit het castellum van Vechten
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014

download bestand 

Persfoto 5
Schelpen en vissenwervel
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014
download bestand 

Persfoto 6
Schrijfgerei uit Romeins Vechten
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014
download bestand 

Persfoto 7
Vondsten uit kamp Westerbork
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014
download bestand 

Persfoto 8
Vroegmiddeleeuws aardewerk uit Ezinge
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014
download bestand 

Persfoto 9
Been en gewei van de terp van Wijnaldum
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014
download bestand 

Persfoto 10
Romeinse nederzetting (vicus) langs de limes-weg bij Valkenburg (Zuid-Holland)
© reconstructietekening vicus: Mikko Kriek
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014
download bestand 

Persfoto 11
Romeins castellum bij Aardenburg (Zeeland)
© reconstructietekening castellum: Mikko Kriek
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014
download bestand 

Persfoto 12
Reconstructie van 'Cees de Steentijdman'
© foto: Provincie Noord-Holland, Huis van Hilde
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014


download bestand 

Persfoto 13
Duiker bij wrak, aanloop Molengat (Noordzee, bij Texel)
© foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Tentoonstelling ’Bij nader inzien’ | 15 april t/m 14 september 2014
download bestand