Goudschat van Wiewerd

De goudschat van WieuwerdDe goudschat van Wieuwerd

In 1866 vond een arbeider bij het afgraven van de terp van Wieuwerd in Friesland een pot met 37 gouden sieraden. De goudschat bestaat vooral uit hangers waarin Byzantijnse munten zijn verwerkt. Daarnaast zijn er ringen en de voetplaat van een grote fibula: wellicht was dit de voorraad van een goudsmid. Het goud geeft een idee van de welvaart en internationale contacten van de Friezen in deze periode.

Friese heersers

De rijke Friese aristocratie beheerste in deze periode het terpengebied en speelde een belangrijke rol in de opbloeiende Noordzeehandel. Deze Friese heersers eerden hun eigen goden en verzetten zich tegen de Engelse monnik Willibrord, die vanuit zijn uitvalsbasis Utrecht het christendom wilde verspreiden. De Friezen beschouwden de missionarissen als handlangers van de vijandige Frankische vorsten.

  • vindplaats: Wiewerd (Friesland)
  • datering: ca. 630 na Chr.
  • materiaal: goud
  • aantal: 37 voorwerpen