Altaar voor Nehalennia

Nehalennia-altaarNehalennia-altaar

De godin Nehalennia werd in de kuststreek van het huidige Zeeland vereerd. Zij zorgde voor bescherming en vruchtbaarheid. Toen de Romeinen het deltagebied van Rijn en Maas inlijfden, bouwden ze in Zeeland havens voor de handel op Engeland. Nehalennia werd toen ook beschermster van de zeevaart en de handel. Bij haar tempels in Domburg en Colijnsplaat stonden honderden altaren opgesteld, geschonken door dankbare handelaren.

Internationale handel in Zeeland

De inscripties op de altaren geven veel informatie over de infrastructuur van het Romeinse Rijk. Handelaren kwamen uit steden in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Via de grote rivieren vervoerden zij hun handelswaar naar Zeeland, waar grote schepen klaarlagen voor de overtocht naar Engeland. In de teksten wordt melding gemaakt van handel in zout, aardewerk, wijn en vissaus. Er zijn ook altaren gewijd door scheepseigenaren en bemanningslieden.

  • vindplaats: Domburg (Zeeland)
  • datering:  150 - 250 na Chr.
  • materiaal: kalksteen
  • hoogte:  95,5 centimeter