Rijksmuseum van Oudheden ook in 2014 beneficiënt BankGiro Loterij

12 februari 2014

Tijdens het feestelijke Goed Geld Gala op dinsdag 11 februari 2014 in De Nieuwe Kerk heeft het Rijksmuseum van Oudheden, als meerjarige begunstigde van de BankGiro Loterij, opnieuw een cheque van € 200.000 in ontvangst mogen nemen.

62 miljoen voor 70 organisaties in 2014

Dankzij haar 600.000 deelnemers kan de BankGiro Loterij in 2014 ruim 62 miljoen euro schenken aan cultuur in Nederland. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam reikte de BankGiro Loterij de bedragen uit aan 70 culturele organisaties. Het Rijksmuseum van Oudheden ontving al structurele steun van de BankGiro Loterij en blijft dat ontvangen tot en met 2018. 

In 2013 heeft de BankGiro Loterij dankzij de lotverkoop een totaalinleg van 124,9 miljoen euro. De helft daarvan komt direct ten goede aan organisaties die werken op het terrein van cultuur en monumentenzorg in Nederland. Naast grote landelijke organisaties die jaarlijks een schenking van de BankGiro Loterij ontvangen, waaronder Vereniging Hendrick de Keyser, het Van Gogh Museum, het Fries Museum, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Het Spoorwegmuseum, ondersteunt de loterij dit jaar vele regionale projecten voor het behoud van monumentaal erfgoed. 

Aankopen en restauratie

Het Rijksmuseum van Oudheden is sinds 2010 begunstigde van de BankGiro Loterij en krijgt tot en met 2018 het bedrag van € 200.000 jaarlijks uitgekeerd. Het museum gebruikt de bijdrage van de BankGiro Loterij voor aankopen, restauratieprojecten en de vernieuwing van nieuwe vaste presentaties. Zo werden o.a. in 2011 en 2013 de nieuwe afdelingen Archeologie van Nederland en Nederlanders in het Nabije Oosten gerealiseerd. Mede dankzij de bijdrage van de BankGiro Loterij kon het museum in 2013 een Grieks portretbeeld uit Cyprus aankopen, uit de vijfde eeuw v.Chr. Dat krijgt straks een plek in de te vernieuwde Griekse afdeling.