Directeur

Drs. Wim Weijland
tel: +31 (0)71 5163 105
e-mail: 

Studie en loopbaan

Wim Weijland (1966) is sinds 2006 directeur-bestuurder van het Rijksmuseum van Oudheden. Hij studeerde kunstgeschiedenis (VU Amsterdam) en combineerde dit jarenlang met werkzaamheden voor televisieproducenten, zoals IDTV. Vanaf 2000 tot 2006 was hij Hoofd Kunst & Cultuur bij de AVRO. Vanaf het moment dat hij overstapte van de media naar de museale wereld is hij ook actief bestuurder geworden.

Management museum

Weijland heeft zich altijd prettig gevoeld in het vinden van evenwicht tussen (financieel) management en bestuur enerzijds, en creatief, inhoudelijk en conceptueel denken anderzijds. Binnen het Rijksmuseum van Oudheden heeft hij twee collega’s in het management (Guus Waals en Lucas Petit) en stuurt hij een aantal afdelingen direct aan: Educatie, PR Communicatie & Marketing, Projectleiders tentoonstellingen en P&O.

Nevenfuncties

  • Penningmeester Vereniging Rembrandt
  • Lid commissie financiën Vereniging Rembrandt
  • Lid commissie benoemingen Vereniging Rembrandt
  • Lid curatorium NINO
  • Lid bestuur Stichting Bontius
  • Lid externe adviesraad LUCAS
Wim Weijland