Zenobia-lezing door Daniëlle Slootjes

De jaarlijkse Zenobia-lezing wordt dit jaar via livestream gegeven door prof. dr. Daniëlle Slootjes (Universiteit van Amsterdam). Haar lezing gaat over ons denken over verschillende soorten grenzen in de antieke wereld: hoe het ons zowel vooruit heeft geholpen, als hoe het ons in de weg staat bij het begrijpen van oude beschavingen.

  • datum: dinsdag 25 januari 2022
  • tijd: 19.30 – 21.00 uur (lezing begint om 20.00 uur)
  • locatie: livestream vanuit het Rijksmuseum van Oudheden
  • deelname: gratis
  • organisatie: stichting Zenobia

Voorafgaand aan de lezing wordt om 19.30 uur het achtste deel uit de Zenobiareeks gepresenteerd: Xerxes’ droom: De lange schaduw van zijn Griekse veldtocht, geredigeerd door Mathieu de Bakker en Janric van Rookhuijzen.

Aanmelden livestream

Meld u aan voor de livestream

Iedereen kan deze lezing gratis volgen. U hoeft geen extra programma’s te downloaden of te installeren op uw computer. Na aanmelding ontvangt u een link, waarmee u via de browser op uw pc, laptop, tablet of smartphone de lezing kunt volgen. De uitzending is vanaf een kwartier voor aanvang online.

Grenzen in soorten en maten

Onze moderne geschiedschrijving van de volken en gemeenschappen rondom de Middellandse Zee in de oudheid wordt gekenmerkt door het gebruik van verschillende soorten ‘grenzen’. Die werden al dan niet ook in de oudheid zelf gebruikt. Dat begint bijvoorbeeld al met onze traditionele chronologische indeling in periodes: van het oude Nabije Oosten, Griekenland, de hellenistische wereld tot en met het Romeinse en Byzantijnse rijk. Geografische en fysieke grenzen helpen ons om verschillende politiek afgebakende territoria weer te geven op lokaal, regionaal, provinciaal of zelfs rijksniveau. Categorisatie van mensen – aan de hand van sociale klassen, gender of status – leggen de sociale structuren van de verschillende samenlevingen bloot.

Scheiden of verbinden

Kortom, ‘grenzen’ zijn overal. Grenzen geven ons houvast in het kijken naar het verleden en heden. Grenzen zijn inclusief en exclusief tegelijkertijd. Hoewel het gebruik van het concept ‘grenzen’ in de historische analyses van de oudheid vaak wordt gebruikt om die wereld voor ons te verhelderen, belemmert het concept ons tegelijkertijd. Deze lezing laat zien op welke wijze het gebruik van grenzen, met name die tussen Oost en West, onze inzichten in de antieke wereld niet alleen heeft verscherpt, maar tegelijkertijd ook blind heeft gemaakt voor een historische realiteit waarin deze tweedeling niet of nauwelijks bestond.

Scheiden of verbinden Zenobia-lezing