Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Lezingenmiddag met Rens Tacoma en Frits Naerebout

Het Rijksmuseum van Oudheden en de vaksectie Oude Geschiedenis van de Universiteit Leiden organiseren twee lezingen rond het thema van de Week van de Klassieken 2019: Van heinde en verre. Migratie in de klassieke wereld. Ze worden gehouden door Rens Tacoma (universitair docent Romeinse sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden) en Frits Naerebout (docent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Leiden).

  • datum: vrijdag 12 april 2019
  • tijd: 14.30 – 16.45 uur
  • locatie: Leemanszaal
  • toegang: gratis (excl. museumentree)

Aanmelden

Aanmelden voor de opening kan via onderstaand aanmeldformulier. Wilt u nóg iemand aanmelden? Ververs dan de pagina en vul het nieuwe formulier in. Herhaal dit voor elke nieuwe aanmelding.

  • *=verplicht veld
    Nieuwsbrief: u ontvangt binnen enkele minuten een e-mail met een link om uw inschrijving te bevestigen. Pas als u deze link hebt gevolgd, is uw inschrijving voltooid. U ontvangt dan onze eerstvolgende nieuwsbrief.

Lezing door Rens Tacoma (14.30 – 15.30 uur)

Augustinus als migrant. De Confessiones als bron voor migratiegeschiedenis
Een van de grote problemen bij het bestuderen van migratie in de Romeinse wereld is de afwezigheid van persoonlijke memoires van migranten. De meeste migranten worden pas zichtbaar in het bronnenmateriaal als ze overleden zijn: via hun grafinscripties of hun botmateriaal. Naar beweegredenen, afgelegde routes en wederwaardigheden blijft het gissen. Er is echter een geschreven bron uit onverwachte hoek die wel dat soort informatie biedt: de Confessiones van Augustinus. Omdat in dit laat-antieke werk de kerkvader zijn intellectuele zoektocht naar het ware geloof koppelt aan zijn wereldse omzwervingen, laat hij onbedoeld maar expliciet zien hoe het proces van migratie kon verlopen. De tekst biedt niet alleen tal van details over migratie die uniek zijn in de Romeinse literatuur, maar hij suggereert ook dat we in een aantal opzichten ons beeld over Romeinse migratie moeten bijstellen.
Rens Tacoma is universitair docent Romeinse sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Lezing door Frits Naerebout (15.45 – 16.45 uur)

Botten, tanden en vooroordelen. Migratie in de wereld van de Oudheid
Dankzij natuurwetenschappelijk onderzoek hebben we een steeds beter beeld van groot- en kleinschalige migratie in het verleden. DNA uit botten en isotopen uit tandglazuur laten zien dat in zekere zin iedereen een migrant was: in de prehistorie was iedereen op weg naar elders. Voor de Grieks-Romeinse wereld kunnen we veel specifieker worden. Historici leveren het raamwerk, satirici spuwen hun gal over mensen met rare talen en rare gewoonten, en we kennen migranten bij naam: we hebben de grafstenen van mensen die stierven ver van hun geboorteplaats. En ook voor de Griekse en Romeinse wereld geven DNA- en isotopen-analyse vaak een bijzondere wending aan het verhaal. Maar hoe werd op de Vreemde, de Ander gereageerd? Wat gebeurt er wanneer culturen in contact komen? Dat het onderwerp actueel is, en politiek-sociaal geladen, kan niemand ontgaan zijn. Des te meer redenen om te vragen naar de aard van migratie in de oudheid. Elke vergelijking die we kunnen maken, betekent een verrijking van het huidige debat.
Frits Naerebout is docent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Bezoek ons: