Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Voorjaarslezing NINO-EOL

Kathleen Abraham, hoogleraar Assyriologie aan de KU Leuven, houdt een lezing over Judese hovelingen, koopmannen, kolonisten, knechten en klerken in dienst van de Babylonische staat. De lezing wordt georganiseerd door het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO), in samenwerking met de vereniging Ex Oriente Lux (EOL).

Vooraf aanmelden voor deze lezing is niet nodig. Wel graag bij aankomst melden bij de kassa van het museum.

Over de spreekster

Kathleen Abraham is hoogleraar Assyriologie aan de KU Leuven. Haar project The Neo-Babylonian Cuneiform Corpus (NaBuCCo) werkt aan het beschikbaar maken van Babylonische archiefdocumenten (spijkerschriftteksten uit het eerste millennium v.Chr.) voor Assyriologen en historici.

Bannelingen en immigranten in Babylonië

Babylonische spijkerschriftbronnen uit de 6e eeuw v. Chr. vermelden honderden personen van Judese afkomst en hun nakomelingen. Ze bezetten een breed spectrum van maatschappelijke posities. De meesten arriveerden in Babylonië als bannelingen, maar sommigen kunnen ook geïmmigreerd zijn, op zoek naar een beter leven. Aan de hand van spijkerschriftteksten is het mogelijk om enig idee te vormen over wat er met hen gebeurde bij hun aankomst in Babylon, gedurende de ’70 jaar’ van hun ballingschap in Babylonië, en nadat Cyrus de Grote hen toestemming had gegeven om naar Jeruzalem terug te keren en hun tempel te herbouwen. In deze lezing gaat Kathleen Abraham op zoek naar antwoorden op een aantal vragen. Waar woonden de Judeërs in Babylon? Met wie leefden ze? Wat voor soort werk deden ze? Met wie trouwden ze? Leerden ze Akkadisch spreken en spijkerschrift schrijven? Hoe vrij of onvrij waren ze?

Spijkerschrift_Babylonie

Tablet met spijkerschrift uit Babylonië

Bezoek ons: