Online lezingenserie over mens en natuur in de oudheid

Met een serie van vier online lezingen over mens en natuur in de oudheid brengt de Week van de Klassieken een aantal gerenommeerde wetenschappers uit binnen- en buitenland in uw huis- of werkkamer. Aan deze internationale online lezingenserie werken mee: dr. Maeve McHugh (University of Birmingham), dr. Roel Konijnendijk (Oxford University), dr. Carolyn Willekes (Mount Royal University, Calgary, Canada) en prof. Jason König (University of St Andrews, Schotland).

  • data: vrijdag 5, zondag 7, zaterdag 13 april en zondag 14 april 2024
  • tijd: 20.00 – 21.00 uur (14 april: 15.00 – 16.00 uur)
  • locatie: online uitzending
  • kosten: gratis
  • voertaal lezingen: Engels

De online lezingenserie wordt gehouden in het kader van de Week van de Klassieken (4 t/m 14 april 2024).

Programma

Vrijdag 5 april 2024
Lezing dr. Maeve McHugh (University of Birmingham) over landbouw in het oude Griekenland

Zondag 7 april 2024
Lezing dr. Roel Konijnendijk (Oxford University) over het gebruik van natuur en omgeving in antieke veldslagen

Zaterdag 13 april 2024
Lezing dr. Carolyn Willekes (Mount Royal University, Calgary, Canada) over paarden in de antieke wereld

Zondag 14 april 2024
Lezing prof. Jason König (University of St Andrews, Schotland) over de geschiedenis van bergen in de oudheid.

Iedereen kan deze lezingenreeks thuis gratis volgen. U hoeft geen extra programma’s te downloaden of te installeren op uw computer. Na aanmelding ontvangt u een link, waarmee u via de browser op uw pc, laptop, tablet of smartphone de lezing kunt volgen. De uitzending is vanaf een kwartier voor aanvang online. De link blijft twee weken geldig, zodat u kunt terugkijken.

Vrijdag 5 april: dr. Maeve McHugh

Aesop’s Fables as Agricultural Wisdom in Classical Greece (aanvang 20.00 uur)

In deze lezing maakt u kennis met de centrale rol van voedselproductie in de levens van Griekse plattelandsgemeenschappen. Maeve McHugh laat zien hoe mensen daarbij door fabels werden geholpen om hun wereld te begrijpen. Het delen van verhalen en anekdotes – met antropomorfe dieren in gevaarlijke natuurlijke omgevingen – diende om de noodzaak van werken om te overleven te laten zien. Bovendien benadrukte gedeelde volkswijsheid de onderlinge verbondenheid van het huishouden en het agrarische landschap. Boeren gaven hun wereld betekenis door verhalen te delen die hard werken aanmoedigden en die de verschrikkelijke gevolgen van luiheid en hebzucht in detail beschrijven.

Dr. Maeve McHugh is assistent-professor klassieke archeologie aan de Universiteit van Birmingham. Haar onderzoek richt zich op de archeologie en cultuurgeschiedenis van Griekse plattelandsgemeenschappen, van de archaïsche tot klassieke perioden op het Griekse vasteland. Ze is sinds 2014 een actieve veldarcheoloog in Griekenland en is co-directeur van Bays of East Attica Regional Survey.

Zondag 7 april: dr. Roel Konijnendijk

Geography and Greek Warfare (aanvang 20.00 uur)

Het ruige terrein van de Middellandse Zee maakt landoorlog moeilijk. Bergen zijn overal, passen en vlaktes zijn smal, zoet water is moeilijk te vinden. Steile, rotsachtige bergkammen en eilandbolwerken zijn in het voordeel van de verdediger. Hoe heeft deze barre omgeving de manier bepaald waarop de Grieken hun oorlogen tegen elkaar voerden? En hoe ontwikkelde dit volk van bergen en zee een reputatie als strijders van grote veldslagen in open terrein?

Dr. Roel Konijnendijk is een Nederlandse historicus die onderzoek doet naar klassieke Griekse oorlogsvoering en militair denken. Hij is vooral bekend als auteur van het boek Classical Greek Tactics (2017).

Zaterdag 13 april: dr. Carolyn Willekes

A Transformative Partnership: Humans and Horses in the Classical World (aanvang 20.00 uur)

Er wordt wel eens gezegd dat de buitenkant van een paard goed is voor de binnenkant van een mens. Het is een bewering waar al lang waarheid in schuilt, want mensen voelen zich al tienduizenden jaren aangetrokken tot het paard. De domesticatie van het paard en vervolgens de ontdekking dat je erop kunt rijden, had verstrekkende gevolgen voor handel, reizen, oorlogvoering, amusement en landbouw. Paard en mens werden daardoor verbonden in een diepgaand partnerschap. In haar lezing onderzoekt Carolyn Willekes de diepere betekenis van het paard in de klassieke wereld. Ze verkent de vele manieren waarop het paard zijn weg vond naar de levens, verhalen en kunst van de Grieken en Romeinen.

Carolyn Willekes is assistent-professor een de Mount Royal University in Canada. Ze behaalde in 2013 haar Ph.D. in Griekse en Romeinse studies aan de Universiteit van Calgary. Haar onderzoek richt zich op de relatie paard-mens in de oudheid, en de invloed ervan op sociale en culturele identiteiten. Ze was betrokken bij onderwijsprogramma’s over de geschiedenis van het paard en was voorzitter van Equine History Collective.

Zondag 14 april: prof. Jason König

The Folds of Olympus: Humans and Mountains in Ancient Greek and Roman Culture (aanvang 15.00 uur)

Over de rol van bergen in de Griekse en Romeinse geschiedenis is weinig bekend, onder meer omdat de blik van de klassieke wetenschap zich vooral concentreert op stedelijke gebieden. In zijn lezing probeert Jason König daar verandering in te brengen. Hij vertelt over de centrale rol die bergen innamen in de religieuze, economische, burgerlijke en militaire cultuur uit de klassieke oudheid. Hij gebruikt daarvoor een breed scala aan literatuurgenres: van epische gedichten uit het archaïsche Griekenland tot de vroegchristelijke heiligen, over de berg Olympus tot aan de berg Sinaï. Ook kijkt hij hoe de relatie tussen mens en milieu in de oudheid ons kan helpen om de milieucrises van het heden het hoofd te bieden.

Prof. Jason König is hoogleraar Klassieke Talen aan de Universiteit van St. Andrews in Schotland. Zijn werk concentreert zich vooral op de Griekse literatuur en cultuur van het Romeinse rijk, en meer recentelijk op oude representaties van landschaps- en mens-milieurelaties. Hij was hoofdonderzoeker van het project Mountains in ancient literature and culture and their postclassical reception (2017-2023).

Overige activiteiten Week van de Klassieken

Tijdens de Week van de Klassieken zijn van 4 t/m 14 april 2024 tien dagen lang verschillende activiteiten in het Rijksmuseum van Oudheden.

Informatie over het programma van andere musea vind je op de website Weekvandeklassieken.nl

Monument Leuctra lezingenserie

Het overwinningsmonument van de Thebanen in Leuctra (zie lezing zondag 7 april | foto: Wikipedia)