Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Presentatie nieuw onderzoeksrapport

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseert samen met het Rijksmuseum van Oudheden een online presentatie van het nieuwe onderzoeksrapport over Romeinse houten voorwerpen die in de vorige eeuw zijn opgegraven rondom de gemeente Velsen, met lezingen en een officiële overhandiging.

Aanmelden uitzending

Meld u aan voor de online uitzending

Iedereen kan deze presentatie gratis volgen. U hoeft geen extra programma’s te downloaden of te installeren op uw computer. Na aanmelding ontvangt u een link, waarmee u via de browser op uw pc, laptop, tablet of smartphone de presentatie kunt volgen. De uitzending is vanaf een kwartier voor aanvang online.

Het Romeinse Fort Velsen I

In Noord-Holland is een vindplaats van Romeinse schatten die zijn weerga niet kent in Europa: het Romeinse Fort Velsen I. En dat terwijl het gebied ten noorden van de toenmalige grens van het Romeinse Rijk (de limes) ligt. Het fort is rond 14 na Chr. gebouwd aan het Oer IJ. Rond 28 na. Chr. werd het weer verlaten. In 1972 is het fort teruggevonden bij de aanleg van een transportleiding. De hoeveelheid bewaard hout die in en rond het fort werd opgegraven is uniek.

Opgravingen van 1972 tot 1994

De opgravingen bij Fort Velsen vonden plaats tussen 1972 en 1994. Ze werden uitgevoerd door archeologen van de Universiteit van Amsterdam, samen met lokale vrijwilligers van de Archeologische Werkgemeenschap van Nederland. Ze vonden een enorme hoeveelheid Romeinse houten gebruiksvoorwerpen, waaronder schrijfplankjes, tentharingen, sloten, sleutels, vaatwerk, gereedschap, wapens en meubelonderdelen.

Eindelijk een onderzoeksrapport

Van al die vondsten was tot nu nog niet veel onderzocht, uitgewerkt of gepubliceerd. In de loop van de tijd zijn de foto’s, tekeningen, beschrijvingen én de voorwerpen zelf verspreid geraakt over een aantal archeologische instanties. Een nieuwe RCE-publicatie brengt al dit materiaal samen: The Wooden Artefacts from the Early Roman Fort Velsen I (Nederlands Archeologisch Rapport 069) door Silke Lange. Deze goed ontsloten dataset kan dienen als een referentiekader voor het onderzoek van de limes in Nederland.

Uniek voor Europa

Het grote aantal houten voorwerpen, de goede conservering ervan, de enorme variatie in soort en functie, en de vroege datering van het hout uit Fort Velsen I kennen geen parallellen binnen Europa. In de natte bodem van Noord-Holland is veel houtwerk opmerkelijk goed bewaard gebleven. Het materiaal bevindt zich momenteel in het depot van het Rijksmuseum van Oudheden en in het Provinciaal Depot van Noord-Holland.

RCE logo

Archeologisch onderzoek van Fort Velsen I in de jaren 70 van de vorige eeuw

Romeinse houten kom uit Fort Velsen I (collectie: Rijksmuseum van Oudheden)

Bezoek ons: