Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Livestream-lezing door Daniel Soliman

Daniel Soliman, conservator collectie Egypte van het Rijksmuseum van Oudheden, houdt een livestream-lezing over Egyptische weefkunst en de samensmelting van Egyptische, hellenistische en christelijke motieven in de decoraties van het textiel. Hij geeft de lezing in het kader van de tentoonstelling Textiel uit Egypte.

  • datum: dinsdag 8 september 2020
  • tijd: 20.00 – 21.00 uur
  • locatie: livestream vanuit het Rijksmuseum van Oudheden
  • kosten: gratis
  • georganiseerd door RoMeO, de vriendenvereniging van het museum

Aanmelden livestream

Meld u aan voor de livestream

Iedereen kan deze lezing gratis volgen. U hoeft geen extra programma’s te downloaden of te installeren op uw computer. Na aanmelding ontvangt u een link, waarmee u via de browser op uw pc, laptop, tablet of smartphone de lezing kunt volgen. De livestream is vanaf een kwartier voor aanvang online.

Rode draad door de geschiedenis

De Egyptische weefkunst is een van de oudste ter wereld. Bovendien staat oud-Egyptisch textiel bekend om zijn hoge kwaliteit. In Textiel uit Egypte ziet u weefsels uit het eerste millennium na Chr. De tentoonstelling laat zien hoe textiel werd geproduceerd en hoe het werd gebruikt in het dagelijks leven.

Culturele verweving

Opvallend is de versmelting van Egyptische, hellenistische en christelijke motieven in de decoratie van het textiel. Die culturele verweving is vooral te zien in de weefsels die tussen de derde en de zesde eeuw na Chr. werden gemaakt – de Romeinse en laat-antieke periode. Dit textiel is met name gevonden in graven en soms in huizen. De vondsten geven een fantastisch beeld van hoe Egyptische gebruiken als (pseudo)mummificatie en bescherming door amuletten standhielden in een tijd waarin veel Egyptenaren in naam christelijk waren.

Culturele verweving Mummie El Bachiet

'Gemummificeerd' lichaam uit de begraafplaats van het klooster van El Bachiet. (Datering: 6de-10de eeuw na Chr.)

Bezoek ons: