Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

Totdat de wachter heeft gezongen… in de tuin

Op de laatste dag van de tentoonstelling Middeleeuwse tuinen wordt de expositie muzikaal uitgezwaaid met een inloopconcert van Aventure. Dit Amsterdamse ensemble is gespecialiseerd in laatmiddeleeuwse muziek.

  • datum: zondag 1 september 2019
  • tijd: 15.30 – 16.30 uur
  • toegang: gratis
  • locatie: Tempelzaal, Rijksmuseum van Oudheden

Aventure

Aventure is: Christopher Kale (zang), Marco Magalhães, Fumitaka Saito, Ita Hijmans (allen blokfluit). Fragmenten van muziek door Aventure zijn ook te horen in de audiotour bij de tentoonstelling.

Over de liederen

Met het programma Totdat de wachter heeft gezongen… in de tuin neemt Aventure u als het ware mee door middeleeuwse tuinen, met vijftiende-eeuwse liederen over bijvoorbeeld lust en liefde. Wach auff mein hort van Oswald von Wolkenstein (1377-1445) laat dit met natuurbeelden horen: “De Wachter roept met het fluiten van de vogels dat het licht wordt in het oosten: het einde van de (minne) nacht, tijd om op te staan”. Het minnelied ‘Dijn troost’ klinkt in een minnetuin, een drinklied als ‘Scinc her den wijn’ past in een lusthof. ‘So wie bi lieve in ruste leit’ komt uit het Brugse Gruuthuse-handschrift. Deze verzameling liederen en gebeden werd geschreven rond 1400, compleet met noten voor de muziek. Het vertelt ook over de bonte middeleeuwse maatschappij: geliefden die ’s nachts zorgeloos minnen, moeten zich zorgen maken over de roddelaars wanneer het weer licht is. Totdat de wachter heeft gezongen is er niets aan de hand… maar dan! Maria (de alles omvattende, de omsloten tuin waar zoveel groeit) wordt aanbeden met het gebed ‘Maria sart van edeler art een roze in den doren’ uit het Hollandse Koning-handschrift, dat rond 1500 verzameld is.

Maria

Paneel 'De verheerlijking van Maria' (1490-1495), collectie: Museum Boijmans van Beuningen (Rotterdam)

Programma

Welkom en introductie door Annemarieke Willemsen, samensteller van de tentoonstelling Middeleeuwse tuinen, gevolgd door muziek:

Wach auff mein hort der lewcht dort her – uit Locham Songbook (1452-1460) / arrangement I.H.
Wach auff, mein hort – Oswald von Wolkenstein (1377-1445)
Wach auff – Locham Songbook, arrangement
Wach uff myn hort – Buxheim Organbook (ca. 1460) / arrangement
Möcht ich dein geweren – Locham Songbook / Buxheim Organbook
Dijn troost allein – Gruuthusehandschrift (ca. 1400)
Dijn troost allein – arrangement
Min hertz in hohen fröuden – Buxheim Organbook / arrangement
Binnen in mir hertzen cas – Gruuthuse-handschrift
Ich pin bei ir, sy wais nit darumb – Buxheim Organbook / arrangement
So wie bi lieve in rusten leit – Gruuthuse-handschrift
So wie bi lieve, in rusten leit – arrangement
Wiplich figur / Bekenne myn klag – Conrad Paumann (1410-1473)
Maria sart van edler art – Handschrift Koning (ca. 1500)
Scinc her den wijn – arrangement
Scinc her den wijn – Gruuthusehandschrift
Der winter will hin weichen – Locham Songbook, Buxheim Organbook
Wel up elc sin die vruecht begaert – Gruuthusehandschrift
Wel up elc sin – arrangement

Uitgebreide informatie programma

Bezoek ons: