Vaste tentoonstelling

Deze vaste tentoonstelling heeft geen einddatum en is permanent te bezoeken

Vondsten uit meer dan 350 Nederlandse gemeenten

Archeologie uit je achtertuin_Silenus

Archeologie uit je achtertuin ladenkast2

Tien meter lange ladekast

Archeologie uit je achtertuin bestaat uit een tien meter lange ladekast met daarin de meest uiteenlopende archeologische vondsten uit meer dan 350 Nederlandse gemeenten. Uiteindelijk zal uit elke gemeente één object te zien zijn.

Enorme diversiteit van de Nederlandse archeologie

In elke Nederlandse gemeente zijn archeologische objecten gevonden: op akkers, bouwplaatsen, in stadscentra, parken en in achtertuinen. De voorwerpen in de ladekast variëren van vuurstenen gereedschappen tot Romeinse sieraden en pijpenkopjes uit de moderne tijd. Elk object vertelt een verhaal uit de geschiedenis van de gemeente. Samen tonen ze de enorme diversiteit van de Nederlandse archeologie.

Kanonskogel en luizenkam

De rijkdom van de Nederlandse archeologie komt u tegemoet bij het openen van de laatjes. U ziet bijvoorbeeld een Spaanse kanonskogel uit de Tachtigjarige Oorlog (ca. 1573) die in Alkmaar is gevonden. Van Texel komt een luizenkam van een zeeman (uit ca. 1740) en Den Haag leverde een Delfts blauw tegeltje met een ooievaar uit ca. 1650.

Silenus en Salus

Andere blikvangers zijn een bronzen applique (een soort versiering) uit Maastricht en een zegelstempel uit Rotterdam. Op de applique (gemaakt tussen 100 en 250) staat Silenus, een metgezel van de Griekse god Dionysos. De achttiende-eeuwse zegelstempel laat de Romeinse godin Salus zien, de verpersoonlijking van welzijn en welvaart.

Uitbreiding naar 390 gemeenten

Archeologie uit je achtertuin is een uitbreiding van de bestaande vaste tentoonstelling Archeologie van Nederland. De kast is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen archeologen, musea, gemeenten, depots en archieven. Deelnemende gemeenten zijn o.a. Rotterdam, Maastricht, Alkmaar, Groningen, Utrecht en Lelystad. In de toekomst wordt de kast verder gevuld, totdat van elk van de 390 Nederlandse gemeentes een voorwerp erin te vinden is, inclusief de Antilliaanse eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Samenwerking en steun

Archeologie uit je achtertuin kwam tot stand met medewerking van ADC Archeoprojecten, met bijdragen van ruim 120 Nederlandse gemeenten, regio-archeologen, provinciale en gemeentelijke depots, musea, archieven en andere instellingen. Het project is gefinancierd door het BNG Cultuurfonds, de deelnemende gemeenten en uit de jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij aan het museum.