Vaste tentoonstelling

Deze vaste tentoonstelling heeft geen einddatum en is permanent te bezoeken

Vondsten uit meer dan 350 Nederlandse gemeenten

Archeologie uit je achtertuin_Silenus

Archeologie uit je achtertuin ladenkast2

Tien meter lange ladekast

Archeologie uit je achtertuin bestaat uit een tien meter lange ladekast met daarin de meest uiteenlopende archeologische vondsten uit meer dan 350 Nederlandse gemeenten. Uiteindelijk zal uit elke gemeente één object te zien zijn.

Enorme diversiteit van de Nederlandse archeologie

In elke Nederlandse gemeente zijn archeologische objecten gevonden: op akkers, bouwplaatsen, in stadscentra, parken en in achtertuinen. De voorwerpen in de ladekast variëren van vuurstenen gereedschappen tot Romeinse sieraden en pijpenkopjes uit de moderne tijd. Elk object vertelt een verhaal uit de geschiedenis van de gemeente. Samen tonen ze de enorme diversiteit van de Nederlandse archeologie.

Van Spaanse kanonskogel uit Alkmaar tot bronzen applique uit Maastricht

De rijkdom van de Nederlandse archeologie komt u tegemoet bij het openen van de laatjes. U ziet bijvoorbeeld een Spaanse kanonskogel uit de Tachtigjarige Oorlog (ca. 1573) die in Alkmaar is gevonden. Van Texel komt een luizenkam van een zeeman (uit ca. 1740) en Den Haag leverde een Delfts blauw tegeltje met een ooievaar uit ca. 1650. Andere blikvangers zijn een bronzen applique (een soort versiering) uit Maastricht en een zegelstempel uit Rotterdam. Op de applique (gemaakt tussen 100 en 250) staat Silenus, een metgezel van de Griekse god Dionysos. De achttiende-eeuwse zegelstempel laat de Romeinse godin Salus zien, de verpersoonlijking van welzijn en welvaart.

Uitbreiding naar 390 gemeenten

Archeologie uit je achtertuin is een uitbreiding van de bestaande vaste tentoonstelling Archeologie van Nederland. De kast is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen archeologen, musea, gemeenten, depots en archieven. Onder de deelnemende gemeenten bevinden zich Rotterdam, Maastricht, Alkmaar, Groningen, Utrecht en Lelystad. In de toekomst wordt de kast nog verder gevuld, totdat er van elk van de 390 Nederlandse gemeentes een voorwerp in te vinden is, inclusief de Antilliaanse eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

  • In het online gedeelte van deze tentoonstelling vindt u alle objecten op een kaart van Nederland.

Animatiefilm '(Trein)reizigers in de tijd', over de de bewoningsgeschiedenis van de Provincie Zuid-Holland

Animatiefilm: (Trein)reizigers in de tijd

In Archeologie uit je achtertuin draait de animatiefilm (Trein)reizigers in de tijd, over de de bewoningsgeschiedenis van de Provincie Zuid-Holland. Het verhaal begint in de middensteentijd, rond 5000 v.Chr., en eindigt bij de ontwikkeling van steden in de nieuwe tijd. De film is gemaakt door Archeo3D, met steun van de Provincie Zuid-Holland.

Samenwerking en steun

Archeologie uit je achtertuin kwam tot stand met medewerking van ADC Archeoprojecten, met bijdragen van ruim 120 Nederlandse gemeenten, regio-archeologen, provinciale en gemeentelijke depots, musea, archieven en andere instellingen. Het project is gefinancierd door het BNG Cultuurfonds, de deelnemende gemeenten en uit de jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij aan het museum.