Kleine fototentoonstelling

te zien van 15 april t/m 18 augustus 2022

Karakorum Rescue Project 2021

In deze kleine tentoonstelling zagen bezoekers een selectie van negen foto’s die zijn gemaakt tijdens het Karakorum Rescue Project 2021, in de Pakistaanse Himalaya. In samenwerking met de lokale bevolking werden talloze rotstekeningen op granieten stenen en rotswanden gedocumenteerd, die vanaf 300 v.Chr. zijn achtergelaten door allerlei handelaren, pelgrims en karavanen.

  • U vindt de fototentoonstelling achter de Egyptische tempel in de entreehal die gratis te bezoeken is

Handelskruispunt vanaf 300 v.Chr.

Het Karakorum gebergte in de Pakistaanse Himalaya was een belangrijk handelskruispunt tussen het Indisch Subcontinent en het oude China. Langs de oevers van de Indus en door de bergdalen werden deze routes al vanaf 300 v.Chr. bereisd door allerlei handelaren, pelgrims en karavanen. Meer dan honderdduizend rotstekeningen op granieten stenen en rotswanden vormen een tastbaar bewijs van de handelsactiviteiten. Ze tonen allerlei afbeeldingen zoals mensfiguren, wilde dieren, boeddhistische figuren en rijkelijk versierde stoepa-heiligdommen, evenals inscripties in Brahmi- en Kharosthi-schrift.

Kwetsbare tekeningen gedocumenteerd

Het feit dat rotstekeningen integraal deel uitmaken van het berglandschap maakt ze echter ook kwetsbaar. Erosie komt vaak voor, maar het is vooral de impact van menselijke activiteit die een bedreiging vormt. Daarom werd het Karakorum Rescue Project 2021 opgezet, in nauwe samenwerking met de lokale bevolking van de regio en gecoördineerd door Abdul Ghani Khan en Marike van Aerde. Het veldwerk was niet alleen gericht op het documenteren van de tekeningen, maar ook op het voorkomen van toekomstige vernielingen van met name de boeddhistische motieven. In samenwerking met Leidse archeologen organiseerde een team van Pakistaanse onderzoekers workshops in het dorp Chilas. Ze gaven voorlichting over de historische waarde van de rotstekeningen en lokale bewoners hielpen vervolgens met het documenteren van de rotstekeningen.

Rotstekeningen Pakistan

Rotstekeningen Pakistan

Rotstekeningen Pakistan