De kleine tentoonstelling Voortreffelijk en waardig, 400 jaar Arabische studies in Nederland ging over 400 jaar Arabische studies in Nederland. Het werd georganiseerd in samenwerking met de Universitaire Bibliotheken Leiden en het Academisch Historisch Museum. De expositie schetste de geschiedenis van deze wetenschappelijke traditie aan de hand van portretten van voornamelijk Leidse hoogleraren Arabisch en hun wetenschappelijke nalatenschap. Bovendien waren er boeken, prenten en handschriften te zien. Samensteller en gastconservator van de tentoonstelling was dr. Arnoud Vrolijk, conservator oosterse handschriften en oude drukken van de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Geleerden van wereldfaam

In mei 2013 was het 400 jaar geleden dat in Leiden Thomas Erpenius (1584-1624) als eerste hoogleraar Arabisch in Nederland zijn oratie ‘Over de Voortreffelijkheid en Waardigheid van het Arabisch’ uitsprak. De arabistiek in Leiden is een diepgewortelde lokale traditie die in de hele wereld bekend is. Geleerden als Scaliger, Erpenius, Golius, De Goeje en Snouck Hurgronje genieten wereldfaam.

De blik op een ander

Achter de Leidse professoren en hun universiteit bevond zich een complete lokale infrastructuur. Die bestond uit¬†oosterse drukkers zoals Elzevier en Brill, boekverkopers en veilingmeesters. De Leidse arabistiek is een treffend symbool van de ‘blik op de ander’ door de loop van de eeuwen heen. Het getuigt van een kosmopolitische nieuwsgierigheid naar de exotische wereld van de islam, vermengd met een gezonde portie ondernemingszin.

Europees project
De tentoonstelling was onderdeel van het Europese project Cultural Encounters, opgezet door het wetenschappelijke samenwerkingsverband Humanities in the European Research Area (HERA). Financi√ęle steun werd ook ontvangen van Saudi Aramco (Dhahran, Saoedi Arabi√ę). Naast werken uit de collectie van de Universitaire Bibliotheken Leiden, waren bruiklenen te zien uit het Academisch Historisch Museum (Leiden) en Museum Ensched√© (Haarlem).

Voortreffelijk en waardig