Er is veel discussie over de vraag wat musea wel en niet mogen doen. Mogen we menselijke resten laten zien, of moeten we ze laten rusten? Welke rol spelen de herkomst en de echtheid van een kunstvoorwerp? Moeten we delen van onze collectie afstoten?

Dilemma’s

Over al deze dilemma’s bij het verzamelen en exposeren van objecten ging de bijzondere tentoonstelling ‘Verboden te verzamelen?’. Het Rijksmuseum van Oudheden liet hierin duidelijke standpunten zien aan de hand van aansprekende voorbeelden en authentieke voorwerpen. Zo kregen bezoekers een uniek kijkje achter de schermen in een verrassende, interactieve expositie. Hoe gaat het museum om met thema’s als:

  • herkomstgeschiedenis
  • omgang met menselijke resten
  • authenticiteit
  • het afstoten van objecten

Oordeel zelf!

Bovendien daagde de expositie de bezoekers uit om zelf hun mening te vormen. Mag een museum Egyptische mummies exposeren? En objecten van een illegale opgraving? Hoe lang blijven aanspraken op verloren bezit uit de Tweede Wereldoorlog geldig? En mogen we een berg scherven restaureren om als ‘hele’ Griekse vaas te presenteren? In totaal werden 6354 stemmen geteld. Op de casuspagina’s was te zien hoe precies over elk onderwerp was gestemd. Het museum bestudeerde de uitslagen en betrok die bij de verdere uitwerking van zijn collectiebeleid.

Verboden te verzamelen